De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging van Zeeland. Zij bepalen de koers van het provinciale beleid. Voorstellen voor beleid worden besproken in Statencommissies. De Statengriffie ondersteunt de leden van Provinciale Staten in hun werk. Voorzitter van de Provinciale Staten is de commissaris van de Koning.

 • Tom Aalfs

  Mr. T.H. Aalfs, Tom

  D66
  Zet zich in voor: 

  Een doeltreffend en doelmatig provinciebestuur en handhaving van het groenblauwe karakter van...

 • François Babijn

  F. Babijn, François

  Partij voor Zeeland
  Zet zich in voor: 

  Kustverdediging, werkgelegenheid, gezondheidszorg, grensoverschrijdende samenwerking, toekomst...

 • Frans Babijn

  F. Babijn, Frans

  CDA
  Zet zich in voor: 

  Leefbaarheid van de kleine kernen en cultuur en cultureel erfgoed

 • Kees Bierens

  C. W. Bierens, Kees

  VVD
  Zet zich in voor: 

  Een sterke toeristische sector en een vitaal platteland

 • Joan van Burg

  Ing. MSc J.J. van Burg, Joan

  SGP
  Zet zich in voor: 

  Ruimtelijke ontwikkeling, duurzame ontwikkeling en waterbeheer

 • Paul Colijn

  P.B. Colijn, Paul

  ChristenUnie
  Zet zich in voor: 

  Openbare orde en veiligheid, bestuur en organisatie, bouwen en wonen, economie en recreatie

 • Jeroen van Dijen

  J. van Dijen, Jeroen

  SP
 • Peter van Dijk

  P. van Dijk, Peter

  PVV
 • Ad Dorst

  A.I.G. Dorst, Ad

  SGP
  Zet zich in voor: 

  Economie, werkgelegenheid, mobiliteit, financiële zaken en energiebeleid

 • Bayramm Erbisin

  Ing. B. Erbisim, Bayram

  PvdA
  Zet zich in voor: 

  Ruimte, toerisme, werkgelegenheid, onderwijs, openbaar vervoer

 • Annebeth Evertz

  Mr. A. Evertz, Annebeth

  PvdA
  Zet zich in voor: 

  Economie en mobiliteit, met name openbaar vervoer en energie.

 • Bas Feijtel

  ir. B.J. Feijtel, Bas

  CDA
  Zet zich in voor: 

  Landbouw, visserij en ruimtelijke ordening

 • Hans van Geesbergen

  Mr. H. J. van Geesbergen, Hans

  VVD
 • Tobias van Gent

  Dr. T. van Gent, Tobias

  VVD
  Zet zich in voor: 

  Zelfstandigheid van bestuurlijk Zeeland, voorzieningenniveau en cultuurhistorie

 • Ruud Haaze

  Drs. Ing. R.M. Haaze, Ruud

  PVV
  Zet zich in voor: 

  Economie, mobiliteit en ruimte

 • Piet Hamelink

  P.A. Hamelink, Piet

  PvdA
  Zet zich in voor: 

  Economie en ruimte

 • Anton van Haperen

  Dr. A.M.M. van Haperen, Anton

  PvdA
  Zet zich in voor: 

  Vitaliteit landelijk gebied, ruimtelijke ordening, water- en milieubeheer, natuur, landschap en...

 • Leen Harpe

  ing. L. Harpe MSc, Leen

  GroenLinks
  Zet zich in voor: 

  Het tegengaan van grote en onnodige infrastructurele projecten, zoals de verbreding van de A58,...

 • Alex Hijgenaar

  A. Hijgenaar, Alex

  D66
  Zet zich in voor: 

  Bestuur, financiën, welzijn, economie, burgerparticipatie

 • Frits de Kaart

  F.A. de Kaart, Frits

  PvdA
  Zet zich in voor: 

  Mobiliteit, onderwijs, recreatie en toerisme

 • Ron de Kort

  R.P.M. de Kort, Ron

  PvdA
  Zet zich in voor: 

  Belang voor Zeeuws-Vlaanderen in de gaten houden, maar hierbij zeker het algemeen belang voor de...

 • Harry van der Maas

  A.J. van der Maas, Harry

  SGP
  Zet zich in voor: 

  Werkgelegenheid in Zeeland, binnenvaart, stageplaatsen en werk voor jongeren, verkeersveiligheid...

 • Wim Markusse

  BA W.P.H. Markusse, Wim

  PVV
  Zet zich in voor: 

  Economie, WCT, kernenergie, visserij, werkgelegenheid en onderwijs

 • Koos Meulenberg

  J.M. Meulenberg - op 't Hof, Koos

  CDA
  Zet zich in voor: 

  Recreatie, toerisme, verkeer- en vervoer, welzijn in de breedste zin

 • Patricia de Milliano

  P.C.A. de Milliano - van den Hemel, Patricia

  CDA
  Zet zich in voor: 

  Economie, onderwijs en zorg

 • Ruud Muste

  Ing. R. Muste, Ruud

  Partij voor Zeeland
  Zet zich in voor: 

  Financiën en bestuur

 • Frank van Oorschot

  F.A. van Oorschot, Frank

  PvdA
  Zet zich in voor: 

  Bestuur, financiën en welzijn

 • Martin Otte

  M.A. Otte, Martin

  ChristenUnie
  Zet zich in voor: 

  Economie en innovatie, duurzame overheidsfinanciën

 • Jeffrey Oudeman

  J.R. Oudeman, Jeffrey

  CDA
  Zet zich in voor: 

  Economie (in het bijzonder de Zeeuwse havens, onze banenmotor), jongeren en onderwijs

 • Carla de Paepe

  C.M. de Paepe, Carla

  VVD
  Zet zich in voor: 

  Economie en onderwijs

 • Ben Pauwels

  B.J.M. Pauwels, Ben

  CDA
  Zet zich in voor: 

  Toegankelijkheid van de natuur en ruimtelijke ordening

 • Piet de Putter

  P.L. de Putter, Piet

  VVD
  Zet zich in voor: 

  Samen met anderen (inwoners en bestuurders) een mooi, werkbaar en plezierig mogelijk Zeeland...

 • Johan Robesin

  J.C. Robesin, Johan

  Provinciaal Belang Zeeland
  Zet zich in voor: 

  Goede balans tussen wonen, werk (economie) en recreatie. Nadruk op belangen landbouw en visserij...

 • Goos Roeland

  G.D. Roeland, Goos

  SGP
  Zet zich in voor: 

  Leefbaarheid, veiligheid, werkgelegenheid, landbouw en binnenvaart

 • René Ruissen

  Drs. R. Ruissen, René

  VVD
 • Hanny Thomaes

  H.C.M. Thomaes, Hanny

  PVV
 • Roland van Tilborg

  R. van Tilborg, Roland

  SP
  Zet zich in voor: 

  Leefbaarheid, natuur, milieu en openbaar vervoer

 • Ger van Unen

  G. van Unen, Ger

  SP
  Zet zich in voor: 

  Wil Zeeland socialer maken en zet zich om de voorzieningen dicht bij de inwoners te houden

 • Jack Werkman

  J. Werkman, Jack

  VVD
  Zet zich in voor: 

  Wil zich inzetten voor een leefbaar Zeeland waar het goed wonen, werken en recreëren is.


Zoek op onderwerp

Zeeland heeft 39 Statenleden. Zij zijn gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van Zeeland. De meeste Statenleden hebben naast hun activiteiten bij de Provincie een baan.

Provinciale Staten vergaderen één keer per maand op vrijdag. De vergaderingen zijn live te volgen op internet en op televisie via Omroep Zeeland. De Statenvergaderingen zijn openbaar toegankelijk.

De Statengriffie ondersteunt de leden van Provinciale Staten. De griffie bereidt onder andere vergaderingen voor. De griffier is de secretaris van de Statenleden en ondertekent de besluiten van Provinciale Staten.

Besluiten worden genomen in de Statenvergadering. Alle onderwerpen waarover gestemd wordt in deze vergadering, zijn grondig voorbereid in Statencommissies en door de Statengriffie.

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen.