De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging van Zeeland. Zij bepalen de koers van het provinciale beleid. Voorstellen voor beleid worden besproken in Statencommissies. De Statengriffie ondersteunt de leden van Provinciale Staten in hun werk. Voorzitter van de Provinciale Staten is de commissaris van de Koning.


Zoek op onderwerp

In het coalitieakkoord 'Krachten bundelen' heeft een meerderheid van Provinciale Staten hun gezamenlijke voornemens voor de bestuursperiode 2015-2019 geformuleerd.

Zeeland heeft 39 Statenleden. Zij zijn gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van Zeeland. De meeste Statenleden hebben naast hun activiteiten bij de Provincie een baan.

Provinciale Staten vergaderen één keer per maand op vrijdag. De vergaderingen zijn live te volgen op internet en op televisie via Omroep Zeeland. De Statenvergaderingen zijn openbaar toegankelijk.

De Statengriffie ondersteunt de leden van Provinciale Staten. De griffie bereidt onder andere vergaderingen voor. De griffier is de secretaris van de Statenleden en ondertekent de besluiten van Provinciale Staten.

Besluiten worden genomen in de Statenvergadering. Alle onderwerpen waarover gestemd wordt in deze vergadering, zijn grondig voorbereid in Statencommissies en door de Statengriffie.

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen.