De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging van Zeeland. Zij bepalen de koers van het provinciale beleid. Voorstellen voor beleid worden besproken in Statencommissies. De Statengriffie ondersteunt de leden van Provinciale Staten in hun werk. Voorzitter van de Provinciale Staten is de commissaris van de Koning.

 • François Babijn

  F. Babijn , François

  Partij voor Zeeland
  Zet zich in voor: 

  Kustverdediging, werkgelegenheid, gezondheidszorg, grensoverschrijdende samenwerking, toekomst...

 • Kees van den Berge

  C.L.M. van den Berge , Kees

  SGP
  Zet zich in voor: 

  Openbare ruimte, verkeersveiligheid en (vaar)wegen, onderwijs en economie.

 • Kees van Beveren

  C. van Beveren , Kees

  CDA
 • Kees Bierens

  C. W. Bierens , Kees

  VVD
  Zet zich in voor: 

  Een sterke toeristische sector en een vitaal platteland

 • Jolanda Boerjan

  J. Boerjan , Jolanda

  VVD
 • Joan van Burg

  Ing. MSc J.J. van Burg , Joan

  SGP
  Zet zich in voor: 

  Ruimtelijke ontwikkeling, duurzame ontwikkeling en waterbeheer

 • Peter van Dijk

  P. van Dijk , Peter

  PVV
 • Ad Dorst

  A.I.G. Dorst , Ad

  SGP
  Zet zich in voor: 

  Economie, werkgelegenheid, mobiliteit, financiële zaken en energiebeleid

 • Annebeth Evertz

  Mr. A. Evertz , Annebeth

  PvdA
  Zet zich in voor: 

  Economie en mobiliteit, met name openbaar vervoer en energie.

 • Mark Faasse

  Drs. M.J. Faasse , Mark

  Zeeland Lokaal
  Zet zich in voor: 

  Ruimte, economie en financiën.

 • Hans van Geesbergen

  Mr. H. J. van Geesbergen , Hans

  VVD
 • Anton Geluk

  A.J. Geluk , Anton

  CDA
  Zet zich in voor: 

  Verkeer en vervoer, economie, milieu, energie en klimaat

 • Tobias van Gent

  Dr. T. van Gent , Tobias

  VVD
  Zet zich in voor: 

  Zelfstandigheid van bestuurlijk Zeeland, voorzieningenniveau en cultuurhistorie

 • Ruud Haaze

  Drs. Ing. R.M. Haaze, Ruud

  PVV
  Zet zich in voor: 

  Economie, mobiliteit en ruimte

 • Ralph van Hertum

  MA J.A.M. van Hertum , Ralph

  PvdA
 • Hannie Kool-Blokland

  dr. J.L. Kool - Blokland , Hannie

  CDA
  Zet zich in voor: 

  Bestuurszaken, economie, financiën en cultuur.

 • Caroline Kooman

  C.V.A. Kooman , Caroline

  PVV
  Zet zich in voor: 

  Een mooier en beter Zeeland.

 • Harry van der Maas

  A.J. van der Maas, Harry

  SGP
  Zet zich in voor: 

  Werkgelegenheid in Zeeland, binnenvaart, stageplaatsen en werk voor jongeren, verkeersveiligheid...

 • Patricia de Milliano

  P.C.A. de Milliano - van den Hemel , Patricia

  CDA
  Zet zich in voor: 

  Economie, onderwijs en zorg

 • Martin Otte

  BSc M.A. Otte, Martin

  ChristenUnie
  Zet zich in voor: 

  Economie en innovatie, duurzame overheidsfinanciën

 • Jeffrey Oudeman

  J.R. Oudeman, Jeffrey

  CDA
  Zet zich in voor: 

  Economie (in het bijzonder de Zeeuwse havens, onze banenmotor), jongeren en onderwijs

 • Anita Pijpelink

  Drs. A. Pijpelink , Anita

  PvdA
  Zet zich in voor: 

  Onderwijs en cultuur.

 • Ben de Reu

  Drs. B.J. de Reu, Ben

  PvdA
 • Goos Roeland

  G.D. Roeland, Goos

  SGP
  Zet zich in voor: 

  Leefbaarheid, veiligheid, werkgelegenheid, landbouw en binnenvaart

 • René Ruissen

  Drs. R. Ruissen , René

  VVD
 • Rutger Schonis

  Mr. Ing. R.A.J. Schonis , Rutger

  D66
  Zet zich in voor: 

  Ruimtelijke ordening, natuur en milieu, mobiliteit en woningbouw.

 • Carla Schönknecht

  C.M.M. Schönknecht - Vermeulen, Carla

  VVD
 • Gerwi Temmink

  G.W.A. Temmink , Gerwi

  GroenLinks
  Zet zich in voor: 

  Het sociaal-maatschappelijke gebied zoals zorg, onderwijs en welzijn. Maar ook natuur, cultuur,...

 • Roland van Tilborg

  R. van Tilborg , Roland

  SP
  Zet zich in voor: 

  Leefbaarheid, natuur, milieu en openbaar vervoer

 • Sylvia Tuinder

  Ir. S.H.J. Tuinder , Sylvia

  SP
  Zet zich in voor: 

  Leefbaarheid, natuur en landschap, duurzame energie en behoud van voorzieningen in de...

 • Ger van Unen

  G. van Unen , Ger

  SP
  Zet zich in voor: 

  Wil Zeeland socialer maken en zet zich om de voorzieningen dicht bij de inwoners te houden

 • Patrica van Veen-de Rechter

  P. van Veen - de Rechter , Patricia

  D66
  Zet zich in voor: 

  MKB, innovatie, onderwijs, regionale media, bovenregionale samenwerking, verkeersveiligheid en...

 • Harold van de Velde

  Drs. J. van de Velde , Harold

  SGP
 • Ton Veraart

  MA A.G.M. Veraart , Ton

  D66
 • Jan Henk Verburg

  J.H. Verburg , Jan Henk

  ChristenUnie
  Zet zich in voor: 

  MKB, innovatie, onderwijs, regionale media, bovenregionale samenwerking, verkeersveiligheid en...

 • Ronald Viergever

  R.A. Viergever , Ronald

  SP
 • Rinus van 't Westeinde

  M.A. van 't Westeinde , Rinus

  CDA
 • Willem Willemse

  W. Willemse , Willem

  50PLUS
  Zet zich in voor: 

  Voor een leefbaar en vitaal Zeeland.

 • Roland de Wit

  R.L.J.M. de Wit , Roland

  PVV

Zoek op onderwerp

Op 3 juli 2015 is het nieuwe coalitieakkoord 2015-2019  'Krachten bundelen' bekend gemaakt.

Zeeland heeft 39 Statenleden. Zij zijn gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van Zeeland. De meeste Statenleden hebben naast hun activiteiten bij de Provincie een baan.

Provinciale Staten vergaderen één keer per maand op vrijdag. De vergaderingen zijn live te volgen op internet en op televisie via Omroep Zeeland. De Statenvergaderingen zijn openbaar toegankelijk.

De Statengriffie ondersteunt de leden van Provinciale Staten. De griffie bereidt onder andere vergaderingen voor. De griffier is de secretaris van de Statenleden en ondertekent de besluiten van Provinciale Staten.

Besluiten worden genomen in de Statenvergadering. Alle onderwerpen waarover gestemd wordt in deze vergadering, zijn grondig voorbereid in Statencommissies en door de Statengriffie.

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen.