De website www.zeeland.nl gebruikt cookies om statistieken te verzamelen.
Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
IK GEEF HIERVOOR TOESTEMMING

U bent hier

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Leefbaarheid wordt omschreven als 'het geheel aan voorzieningen en betrekkingen dat het mogelijk maakt dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen deelnemen aan de samenleving'. Met andere woorden: wat is er voor de mensen?

Bewoners noemen een buurt of dorp leefbaar wanneer deze schoon is, met voldoende en goed onderhouden (openbaar) groen en speelgelegenheid voor kinderen. Ook de aanwezigheid van voorzieningen als winkels,  een postkantoor, een school en een huisarts dragen bij aan de leefbaarheid. In een leefbare buurt voelt men zich veilig. Veilig voor rampen en overstromingen, maar ook veilig door het ontbreken van overlast (sociale veiligheid).

Wonen en de leefomgeving

Zeeuwen zijn in het algemeen tevreden met hun woonomgeving en hun woning. Knelpunten op de woningmarkt spelen in het kader van de leefbaarheid ook een rol. Voor sociale samenhang en leefbaarheid is het van belang om evenwicht in de bevolkingssamenstelling te houden en daarvoor moeten er woningen voor verschillende groepen zijn. In Zeeland is, net als in de rest van Nederland, een tekort aan woningen. Dit geldt met name voor sociale huurwoningen, (goedkopere) huurwoningen voor starters en zorgwoningen.
 

Om deze extra content goed weer te geven, kunt u de benodigde Flash Plugin downloaden.

Documenten