De website www.zeeland.nl gebruikt cookies om statistieken te verzamelen.
Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
IK GEEF HIERVOOR TOESTEMMING

U bent hier

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

In Zeeland wordt op 55 plaatsen voor dagrecreatie het zwemwater gecontroleerd. Het zijn de plekken waar de meeste zwemmers zich ophouden. De metingen worden van april tot en met september uitgevoerd met een regelmaat van ten minste één keer in de maand maar op meerder plaatsen wordt het iedere twee weken gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd op bacteriën (E. Coli en Intestinale Enterokokken) en blauwwieren.

Maatregelen waterkwaliteit

Indien de waterkwaliteit onder de wettelijke normen komt, neemt het provinciaal bestuur maatregelen. Afhankelijk van de afwijkingen wordt zwemmen ontraden of wordt er een zwemverbod ingesteld. Bij een verbod wordt dit met borden op de zwemlocatie aangegeven. Hiernaast zal er een publicatie worden gedaan in de landelijke/regionale dagbladen en kan men op www.hmcz.nl (onder rapportage zwemwater) zien wat de meest recente uitkomsten zijn van zwemwatermetingen en de al dan niet daaruit voortvloeiende verboden in de Rijkswateren.

Op deze pagina's staan alle gecontroleerde zwemlocaties. Zodra maatregelen nodig zijn, worden die ook vermeld. Uitvoerders van de metingen zijn Rijkswaterstaat dienst Zeeland en het Zeeuwse waterschap Scheldestromen. Alle 55 plekken in Zeeland waar het zwemwater wordt gecontroleerd, zijn te herkennen aan de informatieborden met daarop onder meer het nummer van de zwemwatertelefoon.

 

Om deze extra content goed weer te geven, kunt u de benodigde Flash Plugin downloaden.

Websites