Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Aanleg wandelpaden, informatie- en begrazingsvoorzieningen

20 september 2021
|
Nieuws
Werkzaamheden wandelpaden Waterdunen

Half juli is aannemer Van Eekeren en Van Schilt (EVS) begonnen met de aanleg van de wandelpaden in Waterdunen. Het werk vordert gestaag. Een deel van de begrazingsvoorzieningen, zoals rasters, veekralen en -roosters is aangelegd.

Aanleg wandelpaden

Ook worden de contouren van de wandelpaden nu goed zichtbaar. Een deel is al bedekt met de asfalt onderlaag waar binnenkort een gele toplaag over aangebracht wordt.

Langs de wandelpaden worden de eerste informatievoorzieningen aangelegd zoals de fietsenstalling bij de Langeweg (ter hoogte van de Kieweg).

Naar verwachting kan in oktober de eerste route door Waterdunen bewandeld worden! 

Start werkzaamheden aansluitende wandelpaden Waterdunen