Persbericht

De Provincie Zeeland gaat subsidie verlenen voor het stimuleren van innovatie en samenwerking in de sterke economische sectoren. Het gaat om de sectoren havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie, agro- en seafood en zorg.

Er is € 3.386.800 “aanjaaggeld” beschikbaar voor samenwerkende ondernemers die behoefte hebben aan haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. Voor het versterken van het organiserend vermogen kunnen ondernemers gebruik maken van de Kennis en Innovatienetwerken vanuit Campus Zeeland. De subsidie Zeeland in Stroomversnelling gaat open op 12 maart en sluit op 20 april 2018 en sluit voor een bedrag van 1 miljoen euro. De subsidie vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Het Rijk heeft hiervoor een bijdrage van € 2.2 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Impuls Zeeland en de Zeeuwse gemeenten die hiervoor gezamenlijk € 1,- per inwoner beschikbaar hebben gesteld.

Het doel van de aanjaaggelden is om het innovatiesysteem in de economische clusters voortkomend uit het actieprogramma Zeeland in Stroomversnelling duurzaam te versterken door middel van het stimuleren van haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. 

De Economic Board Zeeland adviseert over de subsidieaanvragen. Een deskundigencommissie, die onder andere bestaat uit prof. Dr. E.M. Meijer, dhr. J.J. Heijnsdijk en dhr. J. Kloosterboer, zal de aanvragen beoordelen.

Meer informatie over de subsidie vindt u op onze website.

Contact

Afdeling Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl