Nieuws

Sinds enkele jaren maakt Nederland lange periodes van droogte door. Dit heeft grote gevolgen voor de landbouw, zeker in gebieden als Zeeland. In het onderzoek ‘Klimaatadaptatie: leren van binnen- en buitenland’ heeft CLM in opdracht van de provincie Zeeland lessen uit Zuid-Europa en Zeeland op een rij gezet.

De droogte leidt tot lagere opbrengsten en verdere verzilting. In landen als Spanje en Portugal is de landbouw gewend aan extreme droogte en zijn maatregelen ontwikkeld. Ook in Zeeland zijn telers steeds vaker bezig met het vraagstuk. In het onderzoek heeft CLM in opdracht van de provincie Zeeland lessen uit Zuid-Europa en Zeeland op een rij gezet. Samen met jonge Zeeuwse agrariërs nam CLM diverse maatregelen, zoals bodemverbetering en wateropslag, onder de loep. Het rapport beschrijft hoe telers beter bestand kunnen worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

Het rapport is te bekijken op www.clm.nl

Gedeputeerde Anita Pijpelink: “Het klimaat verandert, dat merken we ook in onze provincie. Zeeuwse straten staan blank na hevige regenbuien; droge zomers zorgen voor problemen in natuurgebieden. Ook boeren en fruittelers hebben schade door langdurige droogte en gebrek aan zoet water. Het is fijn dat steeds meer partijen onderkennen dat zij zelf iets kunnen doen om Zeeland klimaatbestendig te maken. Zo kunnen we vraag en aanbod van zoet water beter op elkaar af stemmen. Water beter vasthouden dus – en niet zo snel mogelijk afvoeren. De agrarische sector kan een drijvende kracht zijn voor innovaties op dit terrein.” 

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “De landbouw, en met name de akkerbouw, is een van de eerste sectoren waar klimaatverandering gevoeld wordt. De opbrengsten zijn vaak weersafhankelijk. Nu ons klimaat aan het veranderen is, is het –zeker voor een agrarische provincie zoals Zeeland, die gaat voor duurzaamheid- leerzaam om te kijken hoe hier in andere landen mee omgegaan wordt. Deze lessen zullen we ter harte nemen in ons beleid.”