Persbericht

De Vrijheidsboulevard, die in april en mei naar Vlissingen zou komen, gaat vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet door. Het streven is nu om de tentoonstelling in september 2020 op te bouwen. We hopen dan alsnog een gevarieerd programma te bieden met verhalen van ooggetuigen, films, muziekoptredens, theatervoorstellingen, lezingen en symposia.

Het coronavirus heeft gevolgen voor alle publieksevenementen die dit voorjaar plaats zouden vinden in het kader van 75 jaar vrijheid. Zo krijgt het project "De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s" een aangepaste invulling. De Maand van de vrijheid, waarin onder meer twaalf bussen van de Vrijheid-express door alle provincies zouden rijden, kan onder de huidige omstandigheden ook geen doorgang vinden. Onderzocht wordt of een deel van de geplande lustrumvieringen in het kader van 75 jaar vrijheid verplaatst kan worden naar later dit jaar. Mededelingen over het aangepaste programma voor 4 en 5 mei en de overige evenementen in het land vindt u op 4en5mei.nl.

Voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding op 4 en 5 mei wordt een vorm ontwikkeld die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei stelt hiervoor de komende weken een passend programma op. De richtlijnen van de overheid met betrekking tot volksgezondheid zijn daarbij leidend.

Eerder al werd bekend dat de uitreiking van de Four Freedoms Awards verplaatst wordt naar volgend jaar april. Dit uitstel geldt evenzeer voor de Four Freedoms Meet Up en de Four Freedoms Tour die in samenwerking met de Stichting Vrijheidscolleges worden georganiseerd. Ook die zijn verplaatst naar volgend jaar april.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl