Aanvraag vergunningen voor snijden van zeegroenten

14 februari 2023
|
Nieuws
Zeegroenten in een vergiet

Het snijden van zeegroenten is in Zeeland een populaire bezigheid. Wie zelf op pad wil om lamsoor of zeekraal bij elkaar te snijden, heeft een vergunning nodig. Van dinsdag 14 februari t/m donderdag 23 februari 2023 verstrekken de zeven gemeenten aan de Oosterschelde aanvraagformulieren voor een seizoensvergunning in Natura 2000-gebied Oosterschelde. Deze aanvraagformulieren zijn ook digitaal beschikbaar.

Nieuw: vergunning voor alle snijgebieden en online reserveren

We willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de natuur. En dat de mooie traditie van het zeekraal en lamsoor snijden blijft bestaan. Tegelijkertijd willen we de natuur rondom de Oosterschelde beschermen. Om te zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie, zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren:

  • De vergunning is niet meer gebonden aan een snijgebied, maar geldig voor alle gebieden. Vergunninghouders krijgen een digitale strippenkaart die ze naar eigen wens mogen gebruiken. Met deze strippenkaart kunnen ze een tijdslot en een gebied reserveren.
  • Dit jaar loopt het snijseizoen van 1 juni tot en met 31 augustus 2023. Zo geven we beschermde vogels meer ruimte om in rust te broeden. In twee gebieden kan vanaf 1 mei al gesneden worden. Dit geldt voor 't Stelletje bij Zierikzee en het Schor van Viane. 
  • Een vergunninghouder mag per seizoen 10 keer snijden; maximaal 1 kg per dag
  • In eerdere jaren werd er ook zeegroenten gesneden bij de Oesterput op Noord-Beveland. Deze locatie is door de terreineigenaar gesloten.
  • De vergunning is voortaan persoonsgebonden. Als er meerdere gezinsleden willen snijden, moet iedereen een eigen vergunning aanvragen.

Meer weten?

Meer informatie over de loting staat in de toelichting op de procedure. Ook kunt u contact opnemen met de heer Hoogland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-25726634 en per e-mail via l.hoogland@zeeland.nl.

Downloads

Aanvraagformulier

Toelichting op procedure