Nieuws

Een heus tijdschrift om terug te blikken op de Zeeuwse provinciale bestuursperiode 2015-2019. De titel ‘Gebundeld’ is niet voor niets gekozen. Natuurlijk verwijst het naar het coalitieakkoord Krachten bundelen, maar het wil vooral ook laten zien wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd en geleerd in het belang van onze provincie – achterom kijken om met opgedane ervaringen de blik naar voren te richten.

Uiteraard komen de fractievoorzitters en gedeputeerden van Provinciale en Gedeputeerde Staten aan het woord, maar zij niet alleen. Ook Jan Peter Balkenende, Diederik Samsom, kritische volgers, gedegen meedenkers en betrokken jongeren.
De cartoon, columns, illustraties en puzzel maken het geheel compleet.
Bij het in tekst en beeld brengen van de afgelopen periode kunnen we niet volledig zijn, maar de belangrijkste onderwerpen passeren de revue. In de afgelopen periode
zijn we uit de economische crisis gekropen en zijn er nieuwe kansen benut. Dat laatste is niet het minst te danken aan de inzet van onze ambtenaren van de Provincie en bij de griffie.

Waar in Provinciale Staten twaalf politieke partijen zijn vertegenwoordigd, moet er natuurlijk worden samengewerkt om resultaten te bereiken. Als commissaris heb ik het voorrecht de vergaderingen van zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten te mogen leiden. Ik constateer dat ondanks de politieke verscheidenheid goed is samengewerkt tussen Gedeputeerde en Provinciale Staten in het belang van Zeeland;
eerlijk en met respect voor elkaar. Dat waren en blijven de vaste waarden voor ons werk in Zeeland!

Han Polman
commissaris van de Koning

Lees het hele tijdschrift 'Gebundeld'