Persbericht

De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, ontvangt op 14 april 2020 de Four Freedoms Award in Middelburg. Ook de Filipijnse journaliste Maria Ressa, Religions for Peace, de Nederlandse televisiepresentator en journalist Sander de Kramer en de Italiaanse burgemeester Leoluca Orlando ontvangen dan een Award.

Dat maakte de voorzitter van de Roosevelt Foundation en commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, vandaag bekend. De FFA’s worden ieder jaar toegekend aan mannen, vrouwen en organisaties, die met hun inzet en prestaties een grote toewijding hebben laten zien aan de idealen die President Franklin Delano Roosevelt in zijn historische Four Freedoms speech in 1941 verkondigde. In deze speech stelde hij dat het voor het voortbestaan van een duurzame democratie noodzakelijk is dat iedereen, overal in de wereld, recht heeft op vier fundamentele mensenrechten: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van angst. Na bijna 80 jaar hebben deze woorden nog niets aan waarde en belang ingeboet.

De Internationale Four Freedoms Award gaat naar de Verenigde Naties;

  • De award voor de Vrijheid van Meningsuiting gaat naar de Filipijnse journaliste Maria Ressa
  • De award voor de Vrijheid van Godsdienst gaat naar de organisatie Religions for Peace International
  • De award voor de Vrijwaring van Gebrek gaat naar de Nederlandse journalist en televisiepresentator Sander de Kramer
  • De award voor de Vrijwaring van Vrees gaat naar de Italiaanse burgemeester, Leoluca Orlando

De uitreiking van de awards vindt op 14 april 2020 plaats tijdens de Four Freedoms Awards ceremonie in Middelburg. In de middag van 14 april is er naar aanleiding hiervan – ook in Middelburg – een publieksevenement dat de Roosevelt Foundation in nauwe samenwerking met de Stichting Vrijheidscolleges organiseert. Daarover later meer.

Meer informatie over laureaten en waarom ze de award ontvangen.

De Internationale Four Freedoms Award: Verenigde Naties

Sinds hun oprichting in 1945 zetten de Verenigde Naties zich met grote toewijding in voor internationale vrede en veiligheid, voor internationale samenwerking en voor de bevordering van het respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. De Verenigde Naties bestaan 75 jaar en de oprichting en geschiedenis van de Verenigde Naties zijn nauw verweven met het leven van president Franklin Delano Roosevelt en zijn vrouw Eleanor. President Roosevelt wordt beschouwd als de belangrijkste architect van de Verenigde Naties. Eleanor Roosevelt was de eerste voorzitter van de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens die toezag op de opstelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de heer António Guterres, zal de Internationale Four Freedoms Award in Middelburg in ontvangst nemen. De Roosevelt Foundation waardeert dit zeer en beschouwt zijn aanwezigheid als een uitdrukking van de wereldwijde erkenning van de inzet van de Verenigde Naties voor de bescherming en bevordering van de vier vrijheden voor iedereen overal ter wereld.

Vrijheid van Meningsuiting: Maria Ressa

Mevrouw Maria Ressa ontvangt de award voor de Vrijheid van Meningsuiting vanwege haar toewijding om mensen te vertellen wat er in de wereld gebeurt en omdat zij mensenrechtenschendingen aan de kaak stelt. Ongeacht hoe zwaar de omstandigheden zijn of hoeveel weerstand ze ondervindt, zet zij zich in voor persvrijheid. Eerst als onderzoeksverslaggever over terrorisme voor CNN in Zuidoost-Azië en nu als uitvoerend redacteur van de online nieuwsredactie Rappler.

Mevrouw Ressa begon Rappler in 2012 als een sociaal nieuwsnetwerk om sociale betrokkenheid en verandering te weeg te brengen. Tegelijk is Rappler een kritische nieuwsorganisatie met een breed scala aan berichten, van politiek tot entertainment. Rappler is een van de weinige mediaorganisaties in de Filippijnen die openlijk kritisch is over de "war on drugs". Door hun volharding om de dodelijke realiteit van deze "oorlog" te documenteren, zijn zij in ongenade gevallen bij de autoriteiten.

Dit doet echter niets af aan de gedrevenheid van mevrouw Ressa om als journaliste de waarheid te achterhalen en de autoriteiten ter verantwoording te roepen. Hoewel ze persoonlijk is aangevallen en met de dood bedreigd, zegt zij zich altijd te zullen blijven uitspreken met het oog op de volgende generaties. Mevrouw Ressa is een echte pleitbezorger van de vrijheid van meningsuiting en een voorbeeld en inspiratiebron voor ons allen.

Vrijheid van Godsdienst: Religions for Peace International

De award voor de Vrijheid van Godsdienst gaat naar de organisatie Religions for Peace International voor hun vastberaden inzet om vrede te bevorderen en op te komen voor hen die het meest hulp behoeven. Zij zetten zich in om bruggen te bouwen tussen religieuze gemeenschappen om het wederzijdse vertrouwen te vergroten, om de vijandigheid in conflictgebieden te verminderen en om een platform voor gemeenschappelijke actie te bieden. Hun organisatie respecteert en eert religieuze verschillen en werkt aan interreligieuze dialoog en consensus.

Religions for Peace International zet zich al bijna 50 jaar in als vredestichter en via hun wereldwijde netwerk, werken de religieuze gemeenschappen van de wereld effectief samen voor vrede. Hun organisatie verzet zich tegen het misbruik van en de misvatting over hun religies die geweld en haat voeden. Hun voortdurende inspanningen om die misvattingen, vooroordelen en wantrouwen tussen mensen tegen te gaan, zijn een voorbeeld voor ons allemaal.

Prof. dr. Azza Karam, Secretary General, ontvangt de prijs namens Religions for Peace. Azza Karam is hoogleraar religie en theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft onder andere sinds 2004 in verschillende functies bij de Verenigde Naties gediend.

Vrijwaring van Gebrek: Sander de Kramer

De award voor de Vrijwaring van Gebrek gaat naar de heer Sander de Kramer als blijk van waardering voor zijn innovatieve manier van hulpverlening en toegewijde inzet voor minderbedeelden, zowel in binnen- als in het buitenland. In 2007 reisde hij als journalist naar Sierra Leone, dat door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot ‘de ellendigste plek op aarde’. Hij was diep geraakt door het leed en richtte met Hugo Borst de Sunday Foundation op. Hun stichting biedt hulp op zogenoemde ‘vergeten plekken’ op aarde en zet projecten op om de ergste nood te lenigen: projecten van hoop. In Sierra Leone haalde Sander de Kramer kindslaven uit de mijnen en nu gaan ze naar school. Door lokale aannemers zijn intussen meer dan twintig scholen gebouwd voor jongens en meisjes. Voormalige straatprostituees maken nu schooluniformen en oorlogsweduwen krijgen een microkrediet, zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook heeft hij voor gehandicapten een werkplaats en opleidingscentrum opgericht, waardoor ze een menswaardiger plek in de samenleving hebben. Zijn hulp was niet altijd zonder risico en ging soms zelfs gepaard met gevaar voor eigen leven. Dit heeft hem echter nooit tegengehouden. Zijn positieve instelling en medemenselijkheid zijn een voorbeeld voor velen in een wereld waarin het individualisme lijkt te floreren​.

Vrijwaring van Vrees: Leoluca Orlando

De award voor de Vrijwaring van Vrees is toegekend aan de heer Leoluca Orlando, burgemeester van Palermo (Sicilië), vanwege zijn niet-aflatende toewijding om de mensenrechten in het algemeen en de humane behandeling van vluchtelingen in het bijzonder te verdedigen. Tijdens zijn carrière heeft hij met succes en met grote vastberadenheid opgetreden tegen de maffia, corruptie en de doodstraf. Sinds vele jaren is hij de meest prominente pleitbezorger van een gastvrije en menselijke benadering van immigratie in Italië en Europa. Onder zijn leiderschap als burgemeester heeft hij de corruptie in het stadsbestuur van Palermo aangepakt en is de stad getransformeerd tot een levendige en cultureel interessante plaats om te wonen en te werken en een aantrekkelijke bestemming om te bezoeken. Als politicus, bestuurder en mens beschouwt hij het als zijn verantwoordelijkheid om vluchtelingen op de kades van Palermo te verwelkomen en op een humanitaire manier te behandelen. Onder zijn leiding stimuleert de gemeente onder andere integratieprojecten zoals Molti Volti, een samenwerking van startups annex restaurant.

De voortdurende inzet van Leoluca Orlando om een ​​einde te maken aan corruptie en om mensenrechten te bevorderen, betekende voor hem een leven met voortdurende persoonlijke beveiliging en immense emotionele en fysieke stress. Dit heeft hem echter nooit gestopt. Zijn moed en doorzettingsvermogen zijn een voorbeeld voor ons allemaal.

Roosevelt Foundation en Institute

Four Freedoms Awards werden eerder uitgereikt aan enkele van de meest vooraanstaande wereldburgers van onze tijd: zoals Harry S. Truman, H.K.H. Prinses Juliana, John F. Kennedy, Nelson Mandela, J. William Fulbright, Arthur Miller, Jimmy Carter, Kofi Annan, Malala Yousafzai, Ruth Bader Ginsburg en Angela Merkel.

De Roosevelt Foundation en het Roosevelt Institute in New York willen mensen inspireren om zich in te zetten voor de bevordering van deze vier vrijheden, overal in de wereld. De Four Freedoms Awards ceremonies vinden in de oneven jaren plaats in New York en in de even jaren in Middelburg.

 

 

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl