Belangrijke stap in project Zanddijk door vaststellen projectplan

20 juni 2022
|
Persbericht
Bestaande N673 Zanddijk – Molendijk tussen A5 en Yerseke in gemeente Reimerswaal

hebben het projectplan N673 (Zanddijk-Molendijk) vastgesteld om te komen tot een verkeersveilige en vlotte verbinding van de A58 naar Yerseke. Hiermee is een nieuwe stap gezet in dit traject.

Dit projectplan is nu aan voorgelegd. Op 22 juli nemen de Statenleden een over het voorstel. Bij een positief besluit, wordt de zogenaamde definitiefase afgesloten en zal het Definitief Ontwerp gemaakt gaan worden. Een van de eerste stappen hierbij is de consultatie van de omgeving. We gaan dan in gesprek met direct omwonenden, weggebruikers, lokale bedrijven en belangenorganisaties.

Veiligheid voorop

Eind 2020 hebben Provinciale Staten aan het college van de opdracht gegeven om de bestaande weg N673 Zanddijk – Molendijk verder uit te werken naar een verkeersveilige ontsluiting tussen de A58 en Yerseke. De plannen bestaan uit het verbreden van de bestaande Zanddijk en het vervangen van de gelijkvloerse spoorwegovergang door een viaduct. Daarnaast komt er een nieuwe verbindingsweg van de Zanddijk naar bedrijventerrein Olzendepolder in Yerseke. Zo gaat er geen vrachtverkeer meer over de Molendijk. De Molendijk zelf wordt heringericht met een maximumsnelheid van 60 km per uur en blijft in twee richten berijdbaar. Ook worden fietstunnels aangelegd onder de rotonde Nishoek en bij de Grintweg.

Bij het ontwerpen van de plannen is het verbeteren van de verkeersveiligheid prioriteit. Hierbij zijn de landelijke richtlijnen aangehouden. Daarnaast is gekeken hoe de impact op de omgeving zo klein mogelijk kan blijven. Vanwege dit laatste is gekozen voor een minder breed profiel op de Zanddijk, waardoor minder gronden nodig zijn.

Volgende fase

Na het besluit van Provinciale Staten wordt de omgeving meegenomen in de plannen en kunnen aanwonenden, belangengroepen, ondernemers en andere inwoners hun wensen en ideeën over het voorlopig ontwerp kenbaar maken. Op basis van het uiteindelijke wegontwerp start de procedure voor het bestemmingsplan, en zoeken we een aannemer om het werk uit te voeren. Naar verwachting worden de werkzaamheden uitgevoerd tussen 2025 en 2027, afhankelijk van hoe vlot eventuele juridische procedures verlopen.

Totaaloplossing

De Zanddijk-Molendijk is de belangrijkste toegangsweg van en naar Yerseke en de bedrijventerreinen vanaf de A58. De weg is onveilig: smal en onvoldoende geschikt voor de huidige verkeersdrukte. Provincie Zeeland wil dit oplossen en de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren.

Na onderzoek, het uitwerken van alternatieven en overleg, hebben Provinciale Staten in november 2020 een besluit genomen: er komt een nieuwe weg naar Yerseke via het bestaande tracé. De huidige Zanddijk en Molendijk worden aangepast, zodat een totaaloplossing komt voor de knelpunten. Hiervoor werkt Provincie Zeeland samen met Rijkswaterstaat, gemeente Reimerswaal, waterschap Scheldestromen en Prorail. Het projectvoorstel en ontwerp worden op 1 juli in de commissie Economie en op 22 juli behandeld in de vergadering van de Provinciale Staten. Eind van het jaar is de afronding van de ontwerpfase en de kredietaanvraag gepland.

Meer informatie over het project vindt u op de pagina Zanddijk

Impressie van de nieuwe situatie project Zanddijk

Bekijk hier een impressie van de nieuwe situatie.