Benoeming burgemeester Kapelle

14 september 2022
|
Nieuws
Bloesem Kapelle

De heer C. (Constantijn) Jansen op de Haar (39 jaar) wordt de nieuwe burgemeester van Kapelle. Op 13 september 2022 is het Koninklijk Besluit over de benoeming van de heer Jansen op de Haar genomen en daarmee is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Kapelle afgerond. De benoeming gaat in op 1 oktober 2022.

De beëdiging en installatie van de heer Jansen op de Haar zal op 6 oktober tijdens een buitengewone vergadering van de gemeenteraad plaatsvinden. De belofte wordt afgenomen door de commissaris van de Koning, de heer J.M.M. (Han) Polman, in de raadszaal van het gemeentehuis in Kapelle.

Voor zijn benoeming in Kapelle was de heer Jansen op de Haar bestuurder bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in Houten. Daarnaast is hij lid van de waterschapsfractie van de PvdA in Houten en voorzitter van het dagelijks bestuur van AQUON (gemeenschappelijk laboratorium van negen waterschappen).

De heer Jansen op de Haar volgt de heer Stapelkamp op, die bij Koninklijk Besluit per 22 december 2017 eervol ontslag is verleend. In de tussenliggende periode hebben de heren Hieltjes en Naterop het burgemeestersambt in de gemeente Kapelle waargenomen. Van waarnemend burgemeester Naterop wordt tijdens de reguliere raadsvergadering van 27 september aanstaande afscheid genomen.