Persbericht

Mevrouw drs. G.L. (Loes) Meeuwisse (60 jaar) wordt de nieuwe burgemeester van Noord-Beveland. Met Koninklijk Besluit nr. 2019002527 is de benoeming van mevrouw Meeuwisse definitief en is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van de gemeente Noord-Beveland afgerond.

De benoeming gaat in op 18 december. De beëdiging en installatie van mevrouw Meeuwisse zal op diezelfde dag plaatsvinden tijdens een buitengewone vergadering van de gemeenteraad van Noord-Beveland.

Voor haar benoeming in Noord-Beveland was mevrouw Meeuwisse ruim negen jaar wethouder in de gemeente Goes. Daarvoor was zij als manager en beleidsmedewerker werkzaam bij verschillende gemeenten.

Mevrouw Meeuwisse volgt de heer M.J.A. Delhez op, die per 27 november 2018 werd benoemd als burgemeester van Veldhoven. Het burgemeestersambt in Noord-Beveland is het afgelopen jaar waargenomen door mevrouw A.M. Demmers-Van der Geest.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl