Persbericht

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Kapelle levert op dit moment nog geen voordracht op. Dat heeft de gemeenteraad van Kapelle vanavond laten weten in een verklaring van de voorzitter van de vertrouwenscommissie.

De gemeenteraad van Kapelle brengt hierover verslag uit aan de commissaris van de Koning. In overleg met de commissaris van de Koning zal de Minister van Binnenlandse Zaken worden geadviseerd over het opnieuw openstellen van de vacature.

Voordat de vacature weer wordt opengesteld gaat de gemeenteraad eerst naar de profielschets kijken. Daarin worden dan ook actuele ontwikkelingen in de gemeente zoals de toekomstvisie en de ambitie over bestuurlijke opgaven daarin (strategisch kompas) meegenomen. Dit is informatie die voor potentiële burgemeesterskandidaten relevant is.

Met het opnieuw openstellen en deze aanvulling op de profielschets hoopt de vertrouwenscommissie meer sollicitanten te betrekken bij de procedure die uiteindelijk moet leiden tot een voordracht.

In totaal hadden 25 personen op de vacature in Kapelle gesolliciteerd, te weten 7 vrouwen en 18 mannen. De leeftijd van de sollicitanten lag tussen de 34 en 67 jaar. De vertrouwenscommissie van Kapelle heeft laten weten dat na een zorgvuldige selectieprocedure geen sollicitanten zijn overgebleven die voldoen aan het profiel met de titel ‘De beste burgemeester voor Kapelle’, dat op 3 juli 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De huidige vertrouwenscommissie blijft in functie en de verordening op de vertrouwenscommissie blijft van kracht. De waarnemend burgemeester, die in Kapelle is aangesteld totdat de vacature voor burgemeester is vervuld, kan de raad bij de totstandkoming van de nieuwe profielschets ondersteunen.

De commissaris van de Koning zal uiterlijk in maart 2019 weer met de vertrouwenscommissie overleggen over het opnieuw openstellen van de vacature.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl