Nieuws

Bij de Nautische Centrale Vlissingen worden zeven provinciale bruggen op afstand bediend. De vele weg- en vaarweggebruikers maken dat het bedieningsproces een verantwoordelijke taak is. Meestal verloopt het openen en sluiten van bruggen probleemloos, maar heel soms doet zich een incident voor. Om het risico hierop te verkleinen, hebben we het bedieningsproces van de provinciale bruggen verbeterd en veiliger gemaakt. 

Met kleine ingrepen hebben de nautisch operators een beter zicht gekregen op de bruggen en op het weg- en waterverkeer. De nautische centrale is daarmee weer up-to-date. In het najaar volgen er nog digitale camera’s bij de bruggen in het Kanaal door Walcheren.

Wat is er veranderd in de nautische centrale?

  • Er zijn grotere bedienschermen aangeschaft. Op de schermen ziet de operator vijf tot acht beelden tegelijk, afhankelijk van de brug die in beeld is. Het belangrijkste is dat de camera’s tegelijkertijd de situatie op het water én het wegverkeer laten zien. De nautisch medewerker heeft dus het hele gebied binnen de slagbomen continu in beeld.
  • De camera’s op de Zeelandbrug zijn vervangen door digitale exemplaren. Deze geven een veel scherper beeld dan de analoge camera’s die er eerst hingen. Na het vaarseizoen van dit jaar volgen de bruggen in het Kanaal door Walcheren.
  • De procedures en instructies voor medewerkers zijn aangescherpt, vooral tijdens kritische bedienmomenten. Zo staat explicieter beschreven op welke wijze het bewegende brugdeel gemonitord moet worden tijdens het openen van het brugdek.
  • Medewerkers worden intensiever getraind en getoetst.

Tip voor weggebruikers

Hoe goed de procedures ook zijn; het gebeurt helaas regelmatig dat mensen onder slagbomen doorkruipen of het rode licht negeren. Een welgemeend advies aan alle waaghalzen: doe dat niet. Je brengt niet alleen jezelf in gevaar; ook voor onze medewerkers is het heel vervelend werken. We kunnen wel op afstand alles in de gaten houden en waarschuwen, maar we kunnen mensen niet op afstand vastgrijpen.

 

Draaibrug SouburgNautische Centrale Vlissingen