Bezoek aan projecten uit Regio Deal Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen geslaagd

7 oktober 2021
|
Persbericht
Een groep mensen bezoeken het Grenspark Groot Saeftinghe

Vandaag bezocht een delegatie uit Den Haag een aantal locaties in Zeeuws-Vlaanderen. Dit in het kader van de Regio Deals Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen waarvan de meeste projecten inmiddels in de uitvoering zitten of zelfs al afgerond zijn. Het bezoek stond in teken van de bijdrage en effecten die de projecten in de Regio Deals hebben op de economie, leefbaarheid en brede welvaart van Zeeland en Zeeuws- Vlaanderen.

Aanwezig vanuit Den Haag waren Johan Osinga - directeur-generaal bij ministerie van LNV - en Bert van Delden - plaatsvervangend directeur-generaal ministerie van BZK. Vanuit de regio waren onder andere gedeputeerde Jo-Annes de Bat, voorzitter van de Economic Board Zeeland Marinus Schroevers en burgemeester van Terneuzen Erik van Merrienboer aanwezig.

‘Het is goed om te zien dat de Regio Deals bijdragen aan de versterking van Zeeland en met name Zeeuws-Vlaanderen. Vandaag hebben we gezien hoe we met een regionale aanpak, landelijke en regionale opgaves/problematieken kunnen oplossen. Regio Deals zijn hiermee een goed instrument om in samenwerking tussen Rijk, lokale overheden, bedrijven en inwoners de kracht van de regio te versterken.’

- Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland

Het programma

Met een rondrit door Zeeuws-Vlaanderen werd aan een viertal Regio Deal projecten een bezoek gebracht.

  1. Versterk de Scheldekust

Binnen Versterk de Scheldekust wordt gezamenlijk met de Streekholders uit het gebied gewerkt aan een interactieve belevingsroute van de Scheldekust, bijvoorbeeld bij Walsoorden en Krevershille.

  1. Vernieuwing landbouw

Binnen het project Vernieuwing landbouw wordt gezamenlijk met de boeren uit het gebied bekeken op welke wijze de vernieuwing in de landbouwsector zijn plaats kan vinden binnen het gebied, bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw en een innovatieve aanbesteding van grondeigendommen.

  1. Central Gate

Het project Central Gate gaat over het realiseren van een centrale servicelocatie (= Central Gate) in het havengebied, die voorbereid is op de ontwikkelingen in de logistieke sector zoals de energietransitie. Dit zou moeten leiden tot efficiënter ruimtegebruik en meer ruimte voor bedrijven om te groeien nabij het vaarwater. Het is een complex project waarbij ruimtelijke aspecten, voorzieningen voor nieuwe energiedragers, duurzaamheid, logistiek in de haven, vormen van autonoom transport en veiligheid aan de orde zijn.

  1. Lokale Deal Terneuzen

De Lokale Deal Terneuzen speelt zich voornamelijk af in de binnenstad van Terneuzen. De gemeente Terneuzen werkt hierbij aan een toekomstbestendige leefomgeving. Het project geeft een extra impuls aan de wens om burger- en overheidsparticipatie vorm te geven in de gemeentelijke organisatie.

Tussen de bezoeken door was er tijd om toelichting te geven op de voortgang de Regio Deals. Een update over de voortgang is ook te lezen via https://www.economicboardzeeland.nl/economic-board-zeeland/actueel/overlay/voortgangsrapportage-regio-deal-zeeuws-vlaanderen/ en https://www.zeeland.nl/actueel/regio-deal-versterkt-vestigings-en-leefklimaat-zeeland.

‘Zeeuwen zelf aan zet:  Het is goed om vandaag in dit werkbezoek aan Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen te zien en te horen wat er gebeurt als inwoners zelf aan de slag gaan met de toekomst van hun regio. De regio weet als geen ander wat er nodig is. Saeftinghe, Central Gate en Terneuzen zijn prachtige voorbeelden waarmee niet alleen naar economie maar juist ook naar al die andere zaken gekeken wordt die de welvaart van mensen bepalen. Dit breed kijken noemen we brede welvaart. Met de Regio Deal werken regio en Rijk samen aan een betere toekomst in Zeeland. Dit is niet alleen nuttig voor Zeeland of Zeeuws-Vlaanderen maar ook voor het Rijk.’

- Johan Osinga, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied (ministerie van LNV)

Bijeenkomst met projectleiders

De Zeeuwse delegatie zet de dag verder voort tijdens een bijeenkomst met de Economic Board en een aantal projectleiders van de Regio Deals. De opgehaalde resultaten van vandaag worden besproken - er werd verkend op welke onderdelen en wijze Rijk en regio nog meer voor elkaar kunnen betekenen - en er wordt dieper ingegaan op de thema’s brede welvaart, leefbaarheid en arbeidsmarkt/scholing.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Provincie Zeeland, Economic Board Zeeland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.