Bijna 6 miljoen euro voor innovatie en modernisering Zeeuwse landbouw

19 mei 2020
|
Persbericht
Drainage in landbouw

172 Zeeuwse landbouwers hebben voor 5,8 miljoen euro aan subsidie ontvangen uit het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Het afgelopen jaar konden Zeeuwse landbouwers een subsidieaanvraag indienen voor het Europese landbouwsubsidieprogramma POP-3. Dat programma is bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren waarbij de landbouw wel concurrerend blijft. Inmiddels zijn de subsidies aan alle 172 agrarische ondernemers verstrekt.

Daar bleek veel vraag naar. Voor de regeling ‘POP-3, Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen 2019’ hebben 105 aanvragers subsidie ontvangen voor in totaal € 4.133.535,94 voor investeringen. De helft van dit bedrag is Europees geld, de andere helft een bijdrage van de Provincie Zeeland. Subsidies werden vooral aangevraagd voor hagelnetten, regenkappen, spuitmachines met driftreductie (het tegengaan van het verwaaien van spuitvloeistof tijdens de toediening van gewasbeschermingsmiddelen)  en systemen die helpen om beslissingen te nemen in de beregening.

Duurzaamheid en klimaatadaptie

Naast de ‘reguliere’ POP subsidie was er ook een POP-subsidie gericht op water. 67 aanvragers hebben subsidie ontvangen voor in totaal € 1.759.242,61 voor investeringen om vernieuwend om te gaan met grondwater en waterbeheer. Van dit bedrag is € 1.020.000 Europees geld, de overige € 739.242,61 is gezamenlijk opgebracht door het Waterschap en de Provincie Zeeland. De regeling is vooral bestemd om de aanschaf van waterbesparende installaties en machines te stimuleren, waarmee landbouwers hun positie op gebied van modernisering in duurzaamheid en klimaatadaptatie kunnen versterken.  Subsidies werden vooral aangevraagd voor EC meters (meet- en monitoringsapparatuur voor het meten van onder andere de dikte en diepte van de waterlens en meten van bodemverdichting), beregeningsinstallaties, drainage, stuwtjes en sproeibomen.

Momenteel is er nog Europese subsidie beschikbaar voor lokale initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland vergroten (openstelling loopt tot 24 juli 2020) en in december 2020 volgt nog een laatste openstelling van de regeling voor Jonge Landbouwers.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl