Nieuws

Wensen, verzoeken, ideeën, plannen en het aanbod samen allerhande zaken aan te pakken. Daarmee kwamen organisaties uit alle hoeken en gaten van de Zeeuwse samenleving donderdag 9 mei 2019 naar de Abdij in Middelburg. Daar spraken zij met de onderhandelaars van de partijen die bezig zijn met de vorming van een nieuw College van Gedeputeerde Staten.

Al voor de verkiezingen van 20 maart kwamen de eerste brieven bij de Provincie binnen waarin organisaties van binnen en buiten Zeeland hun goede zaken bepleitten. Tot 1 mei 2019 was daarvoor de tijd geboden, en er werd grif gebruik van gemaakt. Meer dan zestig brieven kwamen binnen. Die waren vaak helemaal duidelijk en soms wat complexer. Sommige organisaties richtten zich op de korte termijn, andere legden de horizon wat verder.

Om de wensen en het aanbod van die verschillende organisaties op waarde te kunnen schatten, was een groot aantal briefschrijvers uitgenodigd om hun brief te komen toelichten aan de onderhandelaars. En dus was het een komen en gaan van allerlei meer of minder bekende Zeeuwen die steeds met twee vertegenwoordigers van verschillende partijen aan tafel zaten. De onderhandelaars nemen de input van buiten dan weer mee naar hun eigen onderhandelingen over de doelen en ambities van de beoogde coalitie van CDA, SGP, VVD en PvdA.