Persbericht

In Zeeland kennen de hulpdiensten soms lange aanrijtijden. Daarom verleent de Provincie Zeeland een subsidie om in de hele provincie burgerhulpverlening op te zetten. Dit bevordert de zelfredzaamheid en burgerkracht van inwoners. De burgerhulp wordt ingezet via de alarmeringsapplicatie van Stan. Deze app zorgt ervoor dat mensen met de juiste vaardigheden snel ter plekke zijn in geval van crisis. Burgerhulpverleners van Stan helpen om in afwachting van de professionele hulpdiensten de impact van een calamiteit te verminderen.

Stan gaat van start in de gemeente Reimerswaal. Nadat het systeem in Reimerswaal is ingevoerd, volgen de andere gemeenten in de provincie. Alle Zeeuwse gemeenten en de Veiligheidsregio worden nauw betrokken bij Stan: in alle dertien gemeenten komen er informatiebijeenkomsten voor inwoners en andere betrokkenen. Ook is er intensieve samenwerking met lokale verenigingen, organisaties en instellingen om het draagvlak in de Zeeuwse samenleving te versterken en te borgen.

Mooi staaltje burgerkracht

Gedeputeerde Harry van der Maas is blij met Stan: “Ik vind het belangrijk dat we er in Zeeland met elkaar voor zorgen dat de toekomst mooi en leefbaar blijft. Leefbaarheid gaat over de behoeften van gewone mensen. De behoefte aan zorg in de buurt, aan een fijne woonomgeving. Met de uitrol van Stan in Zeeland geven we hier een impuls aan. Stan legt vast welke kennis en kunde vrijwilligers hebben en zorgt ervoor dat de juiste mensen worden ingeschakeld als dat nodig is. Zo kun je bij een brand of andere calamiteit naast professionals wat extra handen nodig hebben om te sjouwen. Stan laat zien dat Zeeuwen zelf een grote rol kunnen spelen bij het op peil houden van de leefbaarheid. Als Provincie investeren we graag in dit initiatief, omdat het de burgerkracht in Zeeland bevordert.”

Reanimatie en meer

Burgerhulpverlening via Stan is een doorontwikkeling van HartveiligWonen. In Zeeland zijn 4.000 vrijwilligers met reanimatiebevoegdheid geregistreerd. Zij zijn doorgaans sneller aanwezig dan de ambulance en kunnen al met reanimatie beginnen voordat de professionele hulpverlening gearriveerd is. Ter illustratie: het overlevingspercentage na een hartstilstand is in de gemeente Reimerswaal gestegen van 8 naar 24% na de invoering van dit systeem!

Een hartstilstand is echter niet de enige calamiteit waarbij het fijn is dat je vrijwilligers kunt inschakelen naast de professionele hulpverlening. Uit onderzoek (Valkeman, 2015) is naar voren gekomen dat burgerhulpverleners bereid zijn om te helpen bij andere noodsituaties. Daarom richt Stan zich ook op andere acute noodsituaties waarbij burgerhulpverlening het verschil kan maken. Zo kan spierkracht nodig zijn bij het ontruimen van een zorginstelling of evacuatie van een school. Ook bij brand of overstroming zijn hulpverleners met verschillende competenties nodig. De eerste resultaten uit pilotprojecten met Stan-alarmering elders in Nederland zijn positief. Professionele hulpverleners kunnen zich efficiënter richten op de calamiteit-bestrijding, doordat burgerhulpverleners uit de directe omgeving het verschil maken in de tijd die verstrijkt tussen de alarmering en het aanrijden van de hulpdiensten.

Hoe werkt het?

Als de Meldkamer een melding van een calamiteit binnenkrijgt, vraagt de centralist wat de type calamiteit is. Zodra de professionele hulpverleners worden ingeschakeld en er extra hulp nodig is, ontvangen burgerhulpverleners van Stan met de gevraagde competenties een melding op hun telefoon. Beschikbare vrijwilligers in een straal van 1.000 meter rondom de calamiteit krijgen deze alarmoproep. Met behulp van een routeplanner arriveren de burgerhulpverleners ter plaatse. Daar assisteren zij (bij evacuatie) of starten ze met de hulpverlening, totdat de professionals het overnemen.

Contact

Afdeling Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl