Persbericht

Op 11 maart 2019 start het ROVZ met de uitrol van de Zeeuwse campagne MONO. Zij volgt hierbij de landelijke campagne van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: MONO ‘Ongestoord Onderweg’.​

Afleiding in het verkeer is steeds vaker de oorzaak van een verkeersongeval. Uit landelijk onderzoek blijkt dat bellen of appen tijdens het autorijden de kans op een ongeluk 2 tot 6 maal vergroot. Door het uitrollen van de campagne MONO ‘Ongestoord Onderweg’ streeft het ROVZ ernaar om onze inwoners bewust te maken van verkeersveilig rijgedrag.

Mono-actie op basisscholen

Medio maart organiseert het ROVZ een MONO-actie die speciaal gericht is op het basisonderwijs. Kinderen van 26 deelnemende scholen én hun ouders worden hierbij betrokken. Via kleurplaten, stickers, MONO challenge en sleutelhangers besteden de klassen  op meerdere momenten aandacht aan rijden zonder afleiding door de smartphone. Ook de MONO-tip is onderdeel van de actie. Dit is een wedstrijd, waarbij  jonge scholieren  een kaart meenemen voor hun ouders.  Ouders vullen hierop hun eigen MONO-tip in: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij niet meer onze telefoon in de auto gebruiken en vanaf nu MONO gaan rijden? De gouden tip wordt beloond met een Nationale Fietsbon.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Organisaties die betrokken zijn bij het ROVZ, willen dat het begrip MONO ook onder de eigen medewerkers bekend wordt. Zo zal de Provincie Zeeland een interne campagne starten om medewerkers bewust te maken van het belang van rijden zonder afleiding.

Handhavingsactie op afleiding

Het ROVZ versterkt de campagne door de inzet van een extra handhavingsactie. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de politieregio Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant, Provincie Brabant en het Openbaar Ministerie 

De focus op ongestoord rijden zonder afgeleid te worden wordt landelijk verder doorgezet door de invoer van een nieuw verbod. Vanaf 1 juli 2019 is telefoongebruik op de fiets verboden. Via social media kanalen zal het ROVZ deze actie kracht bij zetten. In  spotjes is de overgang te zien is van de Zeeuwse campagne ‘er gaat meer kapot dan je scherm’ naar de Zeeuwse campagne MONO ‘Ongestoord Onderweg’.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl