Nieuws

Voor ondernemers in de recreatie- en watersport sector die zich meer willen richten op een circulaire bedrijfsvoering wordt een workshop georganiseerd. Onder circulaire bedrijfsvoering vallen zaken als het circulair bouwen en inrichten, hergebruik van constructiemateriaal en afval en het tegengaan van water- en voedselverspilling. Maar hoe pak je dat aan en wat komt er bij kijken? 

Na het succes van de eerste landelijke zogenaamde Circo Track (december 2019) in de recreatiebranche is nu de mogelijkheid deze Track, die bestaat uit drie ééndaagse workshops, in het Zeeuwse te organiseren voor bedrijven die actief zijn in de recreatie en watersport. 

Voor wie?

Deze workshop is speciaal bedoeld voor bedrijven die actief zijn in (de keten van) de vrijetijdseconomie, met name de recreatie- en watersport, die (een onderdeel van) producten en diensten circulair willen maken en van elkaar willen leren. Alle bedrijven uit de watersport, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, horeca en overige bedrijven met een toeristisch product en toeleveranciers worden uitgenodigd om deel te nemen.

Waarom deze workshop?

De vrijetijdssector wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving. Dit door onder andere de energietransitie en het toetreden van nieuwe spelers op de markt. Ook is sprake van een kortere productcyclus en steeds sneller veranderende gastwensen en gastverwachtingen. Het is belangrijk dat de sector daar passende oplossingen voor ontwikkelt. Nieuwe circulaire businessmodellen kunnen een andere blik geven op onze sector en bovendien de band met bestaande gasten én nieuwe doelgroepen versterken.

In een circulaire economie worden hoogwaardige diensten geleverd en gaan producten langer mee, ze worden slim hergebruikt en gerecycled. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Tijdens de CIRCO Circular Business Design Track maak je kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen, om antwoord te geven op de uitdagingen van een steeds veranderende omgeving. En dat samen met je toeleveranciers. Je verkent kansen voor je eigen bedrijf en maakt een concreet plan voor implementatie.

Programma van de driedaagse workshop

De CIRCO Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van vier weken. Samen met een inspirerende groep collega’s kunnen ondernemers nieuwe kansen ontdekken en circulaire toepassingen in gang zetten.

Dag 1 - Kansen in kaart brengen 
Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht en per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2 – Uitwerking
Het meest kansrijke circulaire voorstel uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit ‘Products that Last’, (producten met een lange levensduur) en/of Products that Flow (producten uit de wegwerpeconomie/fast moving consumer goods). Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3 – Implementatie 
We brengen veranderingen in beeld die nodig zijn om de circulaire propositie te implementeren. Deze toetsen we op haalbaarheid en zetten we in een implementatie-roadmap: wanneer gebeurt wat, en met wie? We sluiten de CIRCO Track af met een pitch.

Data en tijdstippen

donderdag 5 maart 2020 - van 09.00-17.00 uur
donderdag 19 maart 2020 - van 09.00 - 17.00 uur
donderdag 26 maart 2020 - van 09.00 - 17.00 uur

Trainers

De workshops worden geleid door 2 ervaren CIRCO-trainers Marien Korthorst en Bas Roelofs en een externe design professional. De precieze locatie in Zeeland volgt binnenkort. Er kunnen minimaal 8 en maximaal 10 bedrijven inschrijven. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie of om in te schrijven op de website van de Hiswa. Of bel voor meer informatie met Regiomanager Monica de Vast - 06 51 01 09 01.