Persbericht

In het kader van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen gaat commissaris van de Koning (cvdK) Han Polman samen met dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen op woensdag 20 maart 2019 in elk van de dertien gemeenten langs bij een stembureau.

Het doel is om met deze bezoeken de inwoners van Zeeland nog een laatste maal op te roepen om te gaan stemmen. Van deze reis wordt via de social media verslag gedaan. CvdK Han Polman begint zijn bezoek bij het stembureau Acaciahof te Middelburg. Daar brengt hij samen met ‘First-Time Voter’ Edwin Schreuders, student Verpleegkunde aan het Scalda, zijn stem uit. Dit is een initiatief van de campagne ‘Elke Stem Telt’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een ‘First-Time Voter’ is - zoals de naam al zegt - iemand die voor het eerst mag stemmen.  Het is de bedoeling dat elk bezoek aan een stembureau een kwartier duurt.

Naast het bezoeken van de stembureaus gaat cvdK Han Polman ook langs het Verkiezingsfestival op het Scalda in Terneuzen. Dit Verkiezingsfestival wordt in Zeeland voor het eerst georganiseerd en heeft als doel om de studenten te informeren over het werk van de Provincie en het waterschap, de verkiezingen en hen te motiveren te gaan stemmen. Meer informatie over dit Verkiezingsfestival staat op www.zeelandstemt.nl. Vanaf 13.00 uur reist dijkgraaf Toine Poppelaars mee met cvdK Han Polman langs de stembureaus.

In het kader van de samenwerking tussen de provincies Zeeland-Friesland, zullen ook in Friesland de cvdK en de dijkgraaf de stembureaus bezoeken.

Route bezoek stembureaus in Zeeuwse gemeenten door cvdK en dijkgraaf

08.25 uur            Vertrek van Abdijplein, gemeente Middelburg:
Actie cvdK met ‘first time voter’ samen stemmen in het kader van Elke Stem Telt. Edwin Schreuders, student Scalda Verpleegkunde.

08.35 uur            Persmoment

08.45 uur            Bezoek aan het Stembureau, praatje, hand schudden burgemeester etc.

08.55 uur            Vertrek naar Abdijplein Middelburg

09.00 uur            Vertrek met de auto naar gemeente Sluis

09.55 uur            Aankomst  ’t Rode Kruisgebouw, Burg. Gratamastraat 2, 4501 JD Oostburg

10.10 uur            Vertrek naar gemeente Hulst

11.00 uur            Aankomst Grote Markt 21, 4561 EA Hulst

11.15 uur            Vertrek naar gemeente Terneuzen

11.45 uur            Aankomst Dienstencentrum de Veste, Oostelijk Bolwerk 22, 4531 GV Terneuzen

12.00 uur            Vertrek naar MBO  Scalda, Terneuzen Vlietstraat 11a

12.10 uur            Aankomst Scalda, Vlietstraat 11a, 4535 HA Terneuzen

12.40 uur            Vertrek naar gemeente Borsele

13.10 uur            Aankomst, De Boerderij/Raadszaal Stenevate 9a, 4451 KB  Heinkenszand 
Toine Poppelaars voegt zich bij het gezelschap

13.35 uur            Vertrek naar Gemeente Vlissingen

13.55 uur            Aankomst Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen

14.10 uur            Vertrek naar gemeente Veere  

14.35 uur            Aankomst Traverse 1, 4357 ET Domburg

14.50 uur            Vertrek naar gemeente  Noord-Beveland

15.15 uur            Aankomst Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke

15.30 uur            Vertrek naar gemeente Schouwen-Duiveland  

15.55 uur            Aankomst Campus Cultura, (School Pontes Pieter Zeeman), Hapfieldpark 1, 4301 XC Zierikzee

16.10 uur            Vertrek naar gemeente Tholen

16.50 uur            Aankomst Gemeenschapshuis Centrum Meulvliet,  Zoekweg 8, 4691 HT Tholen

17.05 uur            Vertrek naar gemeente Reimerswaal

17.35 uur            Aankomst Brandweerkazerne Burenpolderweg 1, 4401 KW, Yerseke

17.50 uur            Vertrek naar gemeente Kapelle

18.00 uur            Aankomst Kerkplein 1, 4421 AA Kapelle

18.15 uur            Vertrek naar gemeente Goes

18.25 uur            Aankomst M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes

18.40 uur            Vertrek naar Middelburg/Vlissingen

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl