Persbericht

Een coördinator die de toeristische sector helpt zijn organisatiekracht verder te versterken. Daar is Toeristisch Ondernemend Zeeland naar op zoek. Om het aantrekken van zo’n functionaris mogelijk te maken, heeft het dagelijks provinciebestuur van Zeeland voor de komende drie jaar € 50.000,- per jaar beschikbaar gesteld.

Op allerlei manieren wordt er in Zeeland gewerkt aan het versterken van de toeristische sector. Om al die activiteiten te stroomlijnen en waar mogelijk te bundelen, hebben brancheorganisaties als Koninklijke Horeca Nederland, Recron, VeKaBo en Hiswa zich verenigd in de TOZ (Toeristisch Ondernemend Zeeland). Koepelorganisatie TOZ is een belangrijke gesprekspartner voor het Provinciebestuur als het gaat om, met name, visievorming en planontwikkeling. Om daaraan een bijdrage te kunnen blijven leveren, wil de TOZ een coördinator aantrekken die moet zorgen voor een eenduidig geluid vanuit de koepel over onderwerpen als het imago van de toeristische sector, de arbeidsmarkt, duurzaamheid en energietransitie, de omgevingskwaliteit en de organisatiekracht.

Daarnaast moet de coördinator aanspreekpunt én spreekbuis worden voor de verschillende toeristische partijen. Hij of zij moet bovendien de gezamenlijke strategie uitbouwen tot strategische agenda voor de sector én die ook gaan uitvoeren. Op dit moment draait de TOZ nog hoofdzakelijk dankzij de inspanning van veel vrijwilligers maar mist het de benodigde organisatiekracht. De coördinator moet daar dus verandering in brengen.

Naast de Provincie dragen ook de TOZ-partijen en Economische Impuls Zeeland de komende drie jaar financieel bij aan het aantrekken van de coördinator. Na die drie jaar evalueren de partijen de bijdrage van de coördinator.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl