Cultural Board Zeeland gaat van start

18 maart 2021
|
Persbericht
dans

De Provincie Zeeland ondersteunt het initiatief om te komen tot een Cultural Board Zeeland. Gedeputeerde Staten vinden het van groot belang om de toegenomen samenwerking en krachtenbundeling binnen het culturele veld te ondersteunen. De board is onafhankelijk, om zonder last en ruggespraak te kunnen adviseren. De Provincie levert wel een werkbudget en ambtelijke ondersteuning.

De culturele sector in Zeeland heeft zelf het initiatief genomen voor een Cultural Board. De sector is van mening dat er een versnelling nodig is in de positionering van de creatieve economie van Zeeland vanuit de intrinsieke waarde van cultuur. Juist in het post-corona tijdperk kan het culturele ‘domein’ een belangrijke toegevoegde waarde zijn voor een veerkrachtige doorstart van de economie.

Brede stem voor cultuurveld

Gedeputeerde Anita Pijpelink is blij met het initiatief: “Als we de Zeeuwse cultuursector toekomstbestendig willen maken, zullen we moeten vernieuwen. Er is al langere tijd een beweging gaande waarbij de culturele sector meer samenwerkt en als sector gezamenlijk naar buiten treedt en verbinding legt met andere sectoren. Door de coronacrisis voelt iedereen de noodzaak om dit proces te versnellen en om een brede stem te geven aan het cultuurveld. Als Provincie verlenen we hier heel graag onze steun aan.”

De board zal het komende jaar werken als een board in oprichting met vijf leden. De leden nemen op persoonlijke titel zitting en zijn:  

  • Geert van Maanen, voorzitter
  • Henk Schoute, voorzitter Zeeuws Cultuur Overleg  
  • Robert Vroegindeweij (directeur Muziekschool Zeeland)
  • Kathrin Ginsberg (directeur-bestuurder CBK)
  • Digna Kosse (cultureel ondernemer)

Opdracht

De board is ingesteld door GS van Zeeland met de volgende opdracht:

  • De Cultural Board Zeeland is een platform dat vanuit de maatschappelijke waarde van cultuur adviseert over strategische vraagstukken voor Zeeland en bijdraagt aan de belangenbehartiging richting Rijksoverheid en Vlaanderen. Hiertoe stimuleert de Cultural Board verbindingen tussen de culturele- en creatieve economie met andere domeinen en maatschappelijke vraagstukken. Hiertoe wordt een Strategische Agenda uitgewerkt.
  • Een belangrijke extra taak is het robuust maken van de culturele infrastructuur en deze een gezicht en stem te geven bij maatschappelijke vraagstukken. De verduurzaming van de culturele infrastructuur verdient aandacht om cultureel Zeeland buiten de provincie een gezicht te geven. Hiertoe richt de board zich op een kennismaking binnen Zeeland en het versterken van de relatie met het Rijk en partners in Vlaanderen; 
  • De Cultural Board start in eerste instantie met een opdracht voor één jaar. Dit is een groeimodel waarbij de board zich verder kan ontwikkelen en positioneren. Gaandeweg kan de board van samenstelling veranderen en groeien, ook als zij verbindingen maakt met andere domeinen. Voor het einde van het eerste jaar komt de board met een advies of en hoe deze wordt gecontinueerd.

 Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl