CvdK Polman stuurt brief aan politieke partijen

15 juli 2022
|
Nieuws
CvdK Han Polman achter zijn bureau

Commissaris van de Koning Han Polman stuurde deze week een brief aan alle Zeeuwse politieke partijen. Doel: de partijen helpen bij hun voorbereidingen op de verkiezingen voor de van maart 2023. 

Wat zijn de rol en taken van de Provincie eigenlijk? Hoe werkt netwerksturing? Wat zijn de grote opgaven waarvoor de Provincie Zeeland zich de komende jaren gesteld ziet? Dat zijn een paar van de onderwerpen in een brief die commissaris van de Koning Han Polman deze week stuurde naar alle Zeeuwse politieke partijen. Bij die brief zit een bijlage, de Leeswijzer politieke partijen, waarin Polman relevante documenten aanhaalt die de besturen van politieke partijen kunnen gebruiken in hun voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. In die documenten vinden de partijen onder meer ook het antwoord op bovenstaande vragen.

Kennismaking

Daarnaast nodigt de commissaris politieke partijen uit om eind september nader kennis te maken. “Ik stel mij voor een open gedachtewisseling met u te hebben over de voorbereiding op de verkiezingen, waaronder de kandidaatstelling.” Speciale aandacht vraagt Polman in zijn brief voor integriteit. In dat verband noemt hij met name de ‘Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers’, met het oog op de samenstelling van de kieslijsten.

Ook partijen die geen brief van Polman hebben gekregen en toch graag de bijeenkomst willen bijwonen (en dus aan de verkiezingen willen deelnemen), kunnen zich bij de Provincie melden.