De Speelkrael ontvangt cheque van het Zeeuws Heldenfonds

8 september 2021
|
Persbericht
De Speelkrael ontvangt cheque van het Zeeuws Heldenfonds uit handen van gedeputeerde Harry van der Maas

Op woensdag 8 september overhandigden Harry van der Maas (gedeputeerde Provincie Zeeland), Marga Vermue-Vermue (voorzitter VZG) en Sandra Jetten (directeur Oranje Fonds) namens het Zeeuws Heldenfonds een cheque van 15.000 euro aan De Speelkrael in Scherpenisse. Met het bedrag kunnen de ideeën rondom het initiatief verder gerealiseerd worden.

Speelkrael

In Scherpenisse heeft speeltuinvereniging De Speelkrael de handen ineen geslagen met de Zorgkrael. Samen gaan ze een plek creëren in de vorm van een speeltuin, accommodatie en mini-zorgloket om ontmoetingen in het dorp mogelijk te maken, maar ook om hulpvragen te bundelen en door te verwijzen. De activiteiten lopen uiteen van een praatje maken met inwoners die eenzaam zijn tot een voorlees- of knutselmiddag houden voor kinderen. De combinatie met een kleinschalige accommodatie en buitenruimte maakt het mogelijk om met zo’n 75 vrijwilligers deze verschillende manieren van ontmoetingen te realiseren voor 1.700 mensen.

"Het is belangrijk dat we, zeker tijdens de pandemie, vanuit het Zeeuws Heldenfonds een bijdrage kunnen leveren aan sociale initiatieven in Zeeland. De Speelkrael is hier een mooi voorbeeld van. Goed om te zien dat de stichting, dankzij de inzet van vrijwilligers, zoveel kan betekenen voor het dorp."

Gedeputeerde Harry van der Maas

Zeeuws Heldenfonds

Het Zeeuws Heldenfonds geeft Zeeuwse sociale initiatieven een steuntje in de rug met als doel Zeeuwen te stimuleren om samen actief te zijn en dingen te doen voor hun dorp of stad. Het opknappen van ontmoetingsplekken, projecten voor mantelzorgers, initiatieven rondom toeleiding naar onderwijs en werk, zijn voorbeelden van projecten die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage vanuit het Zeeuws Heldenfonds. Kijk voor meer informatie op https://www.oranjefonds.nl/zeeuws-heldenfonds.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl