Nieuws

Mooie titel, maar ik ben straks acht jaar gedeputeerde geweest. Toen ik begon aan mijn loopbaan merkte ik dat de banden met onze Zuiderburen niet zo nauw waren. Hier heb ik bewust en ook altijd graag in geïnvesteerd. Ik merk dat de verhoudingen nu heel anders liggen. We hebben Europese middelen opgehaald en zijn mooie samenwerkingsprojecten aangegaan.

Daarnaast heb ik me sterk gemaakt voor het verbeteren van onze financiële positie. Er zat een verdelingsfout in het landelijke systeem, en dat hebben we kunnen aantonen. Vorig jaar hebben we van het IPO 20 miljoen euro meer gekregen. Hierdoor heeft Zeeland de komende jaren meer financiële armslag, en is er bijvoorbeeld meer geld beschikbaar voor cultuur. Cultuur is belangrijk voor Zeeland. Er moet immers wel wat te doen zijn. Daarom ben ik er trots op dat we nu in Zeeland een regioprofiel voor Cultuur hebben. Dat is een gezamenlijk product van de vier grote Zeeuwse gemeenten: Goes, Middelburg, Terneuzen, Vlissingen en de Provincie Zeeland. In het profiel is input meegenomen van ruim 150 cultuurprofessionals, -amateurs en belangstellenden. Komende jaren wil Zeeland haar positie op de volgende thema’s verbeteren: cultuurhistorie, cultuureducatie, veranderende functies van gebouwen, het opzetten van broedplaatsen voor jonge creatieven, cultuurproductie, internationalisering. En met stip op de horizon: Zeeland Culturele Hoofdstad 2033.

Mijn top 3:

  1. Samenwerking met de Vlamingen
  2. Verbeteren van financiële positie Provincie Zeeland
  3. Regioprofiel Cultuur Samen in Zee 2

Een lastiger dossier afgelopen jaren was de totstandkoming van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland. Dat had, zeker in het begin, maar ook later, voeten in aarde op het gebied van bekostiging, rollen en taken. Zeeland heeft nu gelukkig een robuuste RUD. Een ander dossier met hobbels bleek Waterdunen. Aan het begin van de collegeperiode was de bemensing op het project zeer krap. Ook verliep de samenwerking tussen de verschillende partijen in het project niet altijd naar wens. Dit is gelukkig allemaal verbeterd. Waterdunen wordt in 2020 opgeleverd. Op dit moment merk ik al dat er (inter)nationaal behoorlijk wat belangstelling is voor dit innovatieve Zeeuwse iconische project. Zo kunnen lastige dossiers ook heel succesvol worden. De Zeeuwse kennishuishouding bleek ook een lastig dossier. Bureau Berenschot heeft hier op verzoek van de Provincie Zeeland aanbevelingen voor gedaan. GS heeft in november een van de adviezen overgenomen en in het voorjaar van 2019 zullen Provinciale Staten een besluit gaan nemen.

Mijn tob 3:

  1. Totstandkoming RUD
  2. Aanloop Waterdunen, nu succesvol project
  3. Kennishuishouding in Zeeland

Ben de Reu

Lees meer over de afgelopen vier jaar van het college van Gedeputeerde Staten in 'Gebundeld'; vier jaar terugblikken om vooruit te kunnen kijken.