Nieuws

Zeeland mooier maken voor zowel de inwoners als voor onze toeristen. Dat was één van mijn drijfveren de afgelopen jaren, en daar hebben we ons met zijn allen enorm voor ingespannen. En met resultaat!

Zeeland mooier

Wat te denken van de Kustvisie? Daarin spraken we met maar liefst zeventien partijen af hoe een mooie Zeeuwse kust eruit hoort te zien, en hoe we die de komende jaren verder gaan verfraaien en versterken.
Een ander voorbeeld is de Provinciale Impuls Wonen, waarmee we de verpaupering te lijf zijn gegaan. Want Zeeland is bijna overal prachtig, maar wordt ook op heel veel plekken ontsierd door verkrotte woningen. Met subsidie konden die verbeterd of vervangen worden, door particulieren en corporaties. En wat is het dan geweldig als je enthousiaste, blije mensen spreekt. En dat je ziet dat de buren soms ook worden aangestoken, dat uiteindelijk soms een hele straat ervan opknapt!
De havenfusie heeft mij misschien wel het meest verbaasd, de afgelopen jaren. Waar culturen zouden botsen, bleek al heel snel dat het geheel een stuk sterker is dan de som der delen. Waarmee North Sea Port een prachtige toekomst voor de boeg heeft.

Mijn top 3:

  1. Kustvisie
  2. Provinciale Impuls Wonen
  3. Havenfusie Zeeland Sea Ports en Haven van Gent

Lastige dossiers

Zo goed als de Provinciale Impuls Wonen verloopt, zo lastig vind ik het woondossier in zijn geheel. Deze collegeperiode is de grote planvoorraad van gemeenten fors afgenomen. Op zich een prestatie van formaat maar het ging niet zonder slag of stoot. Natuurlijk, nieuwbouw blijft gewenst maar teveel nieuwbouw werkt toekomstige leegstand en verpaupering in de hand. Gemeenten lopen hier elke dag weer tegenaan. Helaas is het me niet gelukt dit probleem in deze collegeperiode op te lossen.
Een project dat ik lastig heb gevonden maar dat ondertussen wel goed op de rit is, is de ontpoldering van de Hedwigepolder. Daar had ik het persoonlijk echt moeite mee. Goede landbouwgrond gaat daar verloren, al zijn er voor de pachters gelukkig goede alternatieven gevonden. Ik ben overigens blij dat we de uitvoering zelf op ons genomen hebben. Mijn laatste dobber behoeft geen verdere uitleg. Ik vind het jammer dat het niet gelukt is het netwerkbedrijf van Delta voor de provincie te behouden en een goede oplossing te vinden voor de kerncentrale.

Mijn tob 3:

  1. Woningmarktafspraken
  2. Hedwigepolder
  3. Delta

Carla Schönknecht

Lees meer over de afgelopen vier jaar van het college van Gedeputeerde Staten in 'Gebundeld'; vier jaar terugblikken om vooruit te kunnen kijken.