Nieuws

Zeeland aantrekkelijk houden en maken voor jongeren. Dat is mijn passie en drijfveer. De afgelopen jaren heb ik me daar voor ingespannen. De Bèta Campus Zeeland is een mooi resultaat hierin. Een studie volgen en onderzoek doen naar zaken die bij Zeeland passen.

Sneller Zeeland in en uit

Ook de spitstrein, die ertoe geleid heeft dat reizigers 17 minuten sneller in Rotterdam
zijn dan de reguliere trein en ’s middags weer 17 minuten eerder in ons mooie Zeeland zijn, zie ik als een enorme aanwinst voor Zeeland.
Een project uit het boekje betrof de Tractaatweg. Het project is een halfjaar eerder opgeleverd dan gepland waardoor mensen nu over twee banen van Goes naar de grens rijden. Een prachtig resultaat. Mijn bestuurlijke erfenis is moeilijk in een lijstje te vatten.

Mijn top 3:

  1. Bèta Campus Zeeland
  2. Verdubbeling Sloe- en Tractaatweg (N62)
  3. De spitstrein

Besturen ook als het moeilijk is

Zeeland aantrekkelijk houden heeft me ook moeite gekost en levert soms zorgen op. Direct na mijn start als gedeputeerde had ik meteen verantwoordelijkheid over
een stilgelegd en politiek gevoelig dossier: de Sloeweg. Hoe krijg je zo’n project weer op de rails? Daar heb ik in het begin echt wel wakker van gelegen. Gelukkig is het project succesvol verlopen, maar dat was niet vanzelfsprekend.
Een ander voorbeeld van een uitdagend dossier is de Westerschelde Ferry. Ook in de afgelopen jaren is gebleken dat het fietsvoetveer ons veel geld kost. We leggen bijna 10 euro bij per ticket. Tegelijk is het een belangrijke verbinding, al was het maar voor de grote groep toeristen die er in de zomerperiode gebruik van maakt. En ondanks discussie over de dienstregeling en tarieven ben ik in die vier jaar tijd gaan houden van de boot en de vraag hoe we een toekomstbestendige verbinding kunnen realiseren. Een laatste zware dobber is de Stationsbrug in Middelburg. Deze was al bijna van z’n plek getild toen uit diverse onderzoeken bleek dat de brug de schadelijke stof Chroom-6 bevat. En dat mogelijk ook andere objecten deze stof bevatten. Je zorg gaat meteen uit naar de mensen die in het verleden gewerkt hebben aan deze brug. De veiligheid en gezondheid van onze mensen moet altijd voorop staan. We zijn niet de enige partij die hier mee te maken heeft, maar toch is het wel iets wat je niet zomaar naast je neer kunt leggen als gedeputeerde.

Mijn tob 3:

  1. Project Sloeweg afronden
  2. Toekomstbestendig maken Westerscheldeferry
  3. Constateren aanwezigheid Chroom-6 bij renoveren Stationsbrug

Harry van der Maas

Lees meer over de afgelopen vier jaar van het college van Gedeputeerde Staten in 'Gebundeld'; vier jaar terugblikken om vooruit te kunnen kijken.