De weg naar een coalitieakkoord

24 april 2019
|
Nieuws
Ingang Provinciehuis

Vrijdag 19 april 2019 presenteerde preformateur Ad Schenk zijn advies. Bij die gelegenheid gaf Jo-Annes de Bat niet alleen aan de belangrijkste conclusie uit het advies (‘start formatiebesprekingen met CDA, SGP, VVD en PvdA’) te onderschrijven, maar ook de genoemde partijen gedurende het paasweekeinde de tijd te geven het advies grondig te bestuderen. Daarna zou hij informatie geven over de vervolgstappen.

23 april 2019 hebben de fracties van CDA, SGP, VVD en PvdA het proces besproken om te komen tot een coalitieakkoord. De daadwerkelijke formatie start binnenkort. De partijen koersen aan op installatie van een nieuwe college in de Statenvergadering van 7 juni 2019.

Veel partijen (er zijn meer dan zestig brieven ontvangen) hebben de afgelopen periode aandacht gevraagd voor Zeeuwse vraagstukken. In de week van 6 mei zullen gesprekken plaatsvinden met zoveel mogelijk van die organisaties. Ook willen de formerende partijen graag van gedachten wisselen met de andere fracties over het eventueel komen tot een Statenagenda. Het idee is voorlopig dit op 17 mei te organiseren.