Nieuws

Het jongerennetwerk Jouw Zeeland van de Provincie Zeeland werkt samen met Het Debatbureau en tien Zeeuwse jongeren aan de organisatie van de pilot Zeeuws Jongerenparlement in 2021. Op maandag 7 december 2020 vond de digitale aftrap plaats in aanwezigheid van gedeputeerde Harry van der Maas.

‘Belangrijk om de stem van jongeren in deze proef te laten doorklinken en dit samen met hen te organiseren’, aldus de gedeputeerde.  

Pilot

In 2021 organiseert de Provincie Zeeland een tweedaags Zeeuws Jongerenparlement voor en door jongeren. De tweedaagse is een combinatie van een denktankbijeenkomst en een debat. Aan het jongerenparlement kunnen maximaal 39 leerlingen meedoen van verschillende leeftijden (15 t/m 19 jaar) en opleidingsniveaus. Tijdens deze tweedaagse volgen de jongeren inhoudelijke sessies over een aantal thema’s en gaan hierover in de middag met elkaar in debat.

Tien jongeren zijn betrokken bij de voorbereidingen van het Zeeuws Jongerenparlement binnen de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Met een MDT-project ontdekken de jongeren hun talenten, ontmoeten ze nieuwe mensen en dragen ze bij aan het succes van het Zeeuws Jongerenparlement.