Drie Zeeuwse overheden slaan handen ineen voor veilig en bereikbaar Borsele

15 juni 2022
|
Nieuws
Plattegrond van Borsele-Oost met de aankomende maatregelen

De Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgerichte Aanpak Borsele Oost is vandaag ondertekend door de gemeente Borsele, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. De ondertekening is de start voor een integrale aanpak van diverse verkeersknelpunten in de gemeente Borsele. De eerste werkzaamheden gaan in september 2022 van start.

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend. Links Harry van der Maas (gedeputeerde Provincie Zeeland), Arno Witkam (wethouder Borsele) en Marien Westrate (Waterschap)

Gebiedsgerichte aanpak (GGA)

De Provincie Zeeland werkt in verschillende gebieden in Zeeland aan de kwaliteit van het wegennet. Dit doet ze samen met andere wegbeheerders via een zogenaamde Gebiedsgerichte Aanpak (GGA).

Voor twee gebieden in de gemeente Borsele is de afgelopen jaren verkeerskundig onderzoek gedaan. Dit heeft geleid tot verbetervoorstellen van diverse verkeersknelpunten in en rond Kwadendamme, Langeweegje, Hoedekenskerke en Baarland. De partijen hebben een maatregelenpakket uitgewerkt waarmee een duurzame oplossing wordt geboden voor diverse verkeersknelpunten. Daarmee wordt voorkomen dat door individuele maatregelen verkeersknelpunten op andere locaties juist opdoemen of groter worden.

Eerste werkzaamheden

De eerste werkzaamheden staan voor september gepland. Dan verbreedt Waterschap Scheldestromen diverse wegen ten zuiden van Hoedekenskerke. In de eerste fase (2022-2024) vallen ook onder andere de aanleg van de randweg Hoedekenskerke, het realiseren van een rotonde ter hoogte van het kruispunt N666-Baarlandsezandweg, de herinrichting van het kruispunt Baarlandsezandweg-Schoorkenszand en het opheffen van de aansluiting N666-Schoorkenszandweg. 

Plattegrond van Borsele-Oost met de aankomende maatregelen

Meer informatie over het project vindt u op de website van de gemeente Borsele