Nieuws

Inwoners van Zeeland kunnen in gesprek gaan met oud-minister Ed Nijpels over het landelijk Klimaatakkoord. Op woensdagavond 31 oktober 2018 organiseren de initiatiefnemers van het Zeeuws Energieakkoordeen bijeenkomst in CineCity in Vlissingen van 17.00 tot 18.30 uur. Iedereen is welkom.

Aanmelden kan via dit formulier

Nijpels gaat in op wat het Klimaatakkoord voor Zeeland betekent. Deze bijeenkomst is tegelijkertijd de aftrap voor het Zeeuwse deel. Partners van het Zeeuws Energieakkoord werken samen aan een plan voor een energieneutraal Zeeland in 2050.  Verder staat de energietransitie in Zeeland – het overgaan op schone energiebronnen - centraal deze avond.

Ed Nijpels is de voorzitter van het Klimaatberaad. Het Klimaatberaad is het coördinerend overlegorgaan om tot een nationaal Klimaatakkoord te komen naar aanleiding van de in Parijs gemaakte klimaatafspraken. Nijpels is door de regering aangesteld om met voorstellen te komen voor het terugdringen van broeikasgassen in Nederland. Brandstoffen zoals benzine, diesel en gas veroorzaken uitstoot en warmen daarmee de aarde verder op. Het proces van het overgaan op schone vormen van energieopwekking, noemen we ‘de energietransitie’. Iedere regio, en dus ook Zeeland, moet nadenken over energie- en klimaatoplossingen. Zeeland richt verschillende sectortafels in. Die hebben de opdracht om kansen te benutten en het Zeeuwse hoofdstuk in het landelijk klimaatakkoord te schrijven: Parijs op zijn Zeeuws. Nijpels gaat in op wat het landelijk Klimaatakkoord voor Zeeland betekent. Deze bijeenkomst is tegelijkertijd de aftrap voor de Zeeuwse sectortafels.

Programma

Voorafgaand aan de plenaire sessie worden er side events georganiseerd, deze zijn op uitnodiging. Ook wordt de film van Al Gore, the inconvenient truth (2), getoond om 15:00 uur en 20:00 uur, deze zijn voor iedereen toegankelijk. Ook bij de plenaire sessie met Ed Nijpels en Ben de Reu om 17:00, is iedereen welkom. Nadien is er een energiemarkt, met diverse duurzame initiatieven, van 18:30 tot 20:00 uur in de foyer van de CCXL zaal in Cine City.

Wilt u alles weten over de energie- en klimaatplannen voor Zeeland? Wilt u hierover meepraten en of ideeën aandragen? Mis deze kans niet. Meld u nu aan voor deze interactieve en informatieve bijeenkomst via het formulier.