Persbericht

Meer mensen die Zeeland kiezen als plek om te wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren, een sterker imago dat daaraan bijdraagt en een zelfstandige organisatie die zich daarmee bezig gaat houden. Dat is het doel van de concept Marketingstrategie Zeeland.

Het imago van Zeeland moet worden bijgesteld, dat vergt een gezamenlijke Zeeuwse aanpak. In Zeeland is het uitstekend wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren. Maar buiten Zeeland weet lang niet iedereen dat. Ook staat Zeeland voor grote uitdagingen als het gaat om het vinden van personeel. Want er is veel werk, en tegelijkertijd hebben bedrijven en organisaties in de zorg  moeite om aan voldoende en goed opgeleid personeel te komen. De derde grote uitdaging is de toeristische marketing van Zeeland nu VVV Zeeland per 1 januari 2021 haar deuren gaat sluiten.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is een nieuwe organisatie nodig die een aantrekkelijk, volledig en consistent beeld kan schetsen van Zeeland. Voor alle relevante doelgroepen. Zeeland wordt momenteel vanuit verschillende organisaties gepromoot. De VVV doet dat nu nog voor toeristen, Impuls voor ondernemers en de Provincie voor nieuwe inwoners. Met één overkoepelende organisatie en strategie kan een breder en consistent imago van Zeeland geschetst worden. 

Vanuit de stuur- en de werkgroep Zeeland Marketing (samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties, overheden en bedrijven in de hele provincie) is op basis van vele gesprekken met de zogenaamde ‘streekholders’ (Zeeuwse belanghebbenden) nu een concept Marketingstrategie Zeeland opgesteld, waarin staat wat er moet gebeuren en hoe de Zeeuwse krachten gebundeld kunnen worden.

Concept Marketingstrategie Zeeland

Onderdeel van de strategie is de vorming van een Zeeuwse marketingorganisatie die zich gaat richten op de verbetering van het imago en de (her)positionering van Zeeland. Onderdeel van de strategie is ook het signaleren van hiaten in het infrastructurele, maatschappelijke en economische aanbod die bijdragen aan het huidige imago of imagoverbetering in de weg staan. Ook is een centraal, digitaal platform (www.zeeland.com) in de maak, waarop specifieke informatie over wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren zichtbaar is, inclusief digitale campagnes voor zowel versterking van het imago als voor concrete doelen, zoals werving van arbeidskrachten. Dit laatste altijd samen met  de betrokken partijen, zoals het bedrijfsleven en (kennis)organisaties.

VVV/toeristische marketing

De VVV Zeeland houdt per 1 januari 2021 op te bestaan. De VVV heeft veel waardevolle en relevante zaken die behouden moeten blijven voor de nieuwe marketing aanpak. Vier belangrijke toeristische functies: toeristische marketing, informatiemanagement (digitale infrastructuur – website en data), het Routebureau en de ondersteuning van gemeentelijke inspiratiepunten) worden tijdelijk geborgd bij de Provincie. De genoemde zaken kunnen dan later worden overgedragen aan de nieuwe marketingorganisatie, samen met de marketingactiviteiten en -assets op het gebied van wonen, werken en studeren.

Digitaal platform Zeeland.com 

Een groot deel van de digitale informatie voor toeristen van de VVV is inmiddels al overgezet op het nieuwe digitale platform www.zeeland.com. Dit platform, wat een doorontwikkeling is op de in oktober 2018 door de Provincie Zeeland gelanceerde website zeelandlandinzee.nl, bevat naast alle informatie over leven, werken en studeren in Zeeland nu dus ook de toeristische informatie van de VVV. Zo zijn twee inspirerende platformen samengebracht onder één sterk domein: zeeland.com. 
 
Betrokken partijen hebben met elkaar afgesproken dat ze de concept Regionale Marketingstrategie in de eerste maanden van 2021 voorgeleggen ter consultatie aan allerlei relevante Zeeuwse partijen. Hun inbreng zal door de werk- en stuurgroep Zeeland Marketing zorgvuldig worden gewogen en van een advies worden voorzien, zodat een definitieve Regionale marketingstrategie ter besluitvorming in juni kan worden voorgelegd aan de beoogde partnerorganisaties. Bij voldoende draagvlak en commitment zal in juli het startschot worden gegeven voor de uitvoeringsfase. De concept Marketingstrategie zal op 5 februari 2021 worden besproken in Provinciale Staten.

Kijk voor meer informatie op www.zeeland.com.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl