Persbericht

Voor het eerst hebben de 8 aandeelhouders van fusiehaven North Sea Port een gezamenlijke strategie uitgewerkt voor waar ze met de haven naartoe willen. North Sea Port strategisch positioneren als een duurzame haven is daar een belangrijke pijler in.

In 2018 fuseerden Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports en ontstond het grensoverschrijdende havenbedrijf North Sea Port. Aandeelhouders zijn vier Nederlandse partijen (Provincie Zeeland, gemeente Borsele, gemeente Terneuzen en gemeente Vlissingen) en vier Vlaamse partijen (Provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, gemeente Evergem en gemeente Zelzate). Na de fusie is de ambitie uitgesproken om een aandeelhoudersstrategie voor North Sea Port op te stellen.

Het is voor het eerst in Vlaanderen dat voor een haven een aandeelhoudersstrategie bepaald werd, in Nederland is dat al langer ingeburgerd. De aandeelhoudersstrategie legt strategische hoofdlijnen vast voor North Sea Port voor de komende vijf jaar en brengt de aandeelhouders op één lijn wat betreft de te volgen strategie en de bepaling van prioriteiten.

De Vlaamse aandeelhouders hebben de aandeelhoudersstrategie deze week vastgesteld. De besluitvorming door de Nederlandse aandeelhouders over deze strategie zal in januari/februari 2021 plaatsvinden.

Strategische driehoek

Economische ontwikkeling (werkgelegenheid), duurzaamheid en financiële prestaties vormen samen de strategische driehoek in deze aandeelhoudersstrategie. Een evenwichtige balans tussen economische ontwikkeling (werkgelegenheid), duurzaamheid en financiële prestaties staat centraal in de strategie.

Duurzaamheid

De laatste tijd werden al heel wat duurzame investeringen bekend in North Sea Port zoals Cargill die een biodieselfabriek bouwt van 140 miljoen euro, Alco Bio Fuel die 10 miljoen euro investeert om CO2 te recycleren, ABC die samen met CMB een motor maken op waterstof en diesel, Arcelor Mittal die volop inzet op circulaire economie, Volvo Gent die de eerste elektrische auto mag bouwen, enz. Dat pad wordt verder bewandeld. In de aandeelhoudersstrategie wordt duurzaamheid ook echt als strategische lijn binnen het havenbeleid gebracht.

North Sea Port moet een ondersteunende, faciliterende en ook trekkende rol spelen bij de duurzaamheidstransitie. Zo zal North Sea Port onder meer de shift naar duurzamere vervoersmiddelen en energievoorziening steunen, infrastructuur voor duurzaam transport voorzien en aandacht geven aan het hergebruiken van afvalstromen en circulaire economie. Zo gaat North Sea Port zich strategisch positioneren als duurzame haven ten opzichte van andere havens.

Tewerkstelling, mobiliteit en relaties met de omgeving

North Sea Port telt meer dan 500 bedrijven die samen zo’n 100.000 mensen tewerkstellen. Op die tewerkstelling zal in de toekomst verder ingezet worden. Naast mobiliteit, bereikbaarheid, relaties met de omgeving en financiële prestaties die uiteraard belangrijk blijven om op lange termijn financieel gezond te blijven. De aandeelhouders wijzen North Sea Port ook op kansen die digitalisering met zich mee kan brengen.

Verloop

Wanneer deze aandeelhoudersstrategie door alle aandeelhouders vastgesteld wordt, zal North Sea Port zijn strategisch plan uitwerken. Dat wordt de eerste maanden van 2021 verwacht. De doelstellingen en ambities van deze aandeelhoudersstrategie worden daarin verder uitgewerkt. Het toezichthoudend orgaan zal op de opvolging van deze nota toezien.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl