Eerste live-event van Creative City Boost in binnenstad van Middelburg

8 september 2022
|
Persbericht
Hokjes Denken Doen Facade Middelburg Creative City Boost

Van 21 t/m 24 september vindt het eerste publieke event van Creative City Boost plaats, ‘Hokjes Denken Doen’. Tijdens deze meerdaagse live-tentoonstelling gaan cultuurprofessionals en middenstanders gezamenlijk de uitdaging aan om te laten zien wat er mogelijk is in de binnensteden als het hokjesdenken wordt losgelaten.

Creative City Boost

Zeeuwse binnensteden levendiger en toekomstbestendiger maken door verrassende samenwerkingen. Dat is in het kort het uitgangspunt van Creative City Boost Zeeland. Vijf steden doen mee aan het project: Goes, Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en Hulst. Provincie Zeeland en CBK Zeeland zijn de samenwerkende partners in dit project. In elke stad werkt een denktank van cultuurprofessionals en middenstander, samen met jong creatief talent aan vernieuwende activiteiten en producten.

Plantenkassen als 'cultuurkassen'

Tijdens het kunstfestival Façade staan van 21 t/m 23 september drie plantenkassen rondom de Markt van Middelburg. In elke zogenoemde cultuurkas komt een duo van één cultuurprofessional en één middenstander samen rond thema’s van de vijf steden. Deze thema’s zijn ontstaan uit de resultaten van de Stadssafari’s, die dit voorjaar plaatsvonden in de deelnemende binnensteden. De duo’s gaan elke dag van 10:00 tot 16:00 uur met elkaar aan de slag om hun ideeën van de afgelopen maanden verder uit te werken. In iedere kas stellen zij hun uitgewerkte idee vervolgens tentoon aan het publiek. Gedurende de drie dagen houden de jonge creatieve talenten van Creative City Boost, het Talentteam, korte interviews met voorbijgangers. Zo kunnen ze peilen hoe het publiek denkt over de ideeën uit de kassen.

Gedeputeerde cultuur, Anita Pijpelink:

“Ik geloof in de innovatieve kracht van creatief denken. Cultuurprofessionals en ondernemers spreken niet altijd dezelfde taal. Toch delen ze veel kwaliteiten. Denk aan passie, gedrevenheid en kwaliteit. Tijdens Stadssafari’s en workshops hebben ondernemers en kunstenaars elkaars leef- en denkwereld beter leren kennen. Ik hoop dat dit het begin is van een langdurige relatie. Het heeft echt meerwaarde als je de krachten bundelt!”

Eindevent

Op zaterdag 24 september van 15:00 tot 17:00 uur vindt op de Markt van Middelburg het eindevent plaats van ‘Hokjes Denken Doen’. Het Talentteam presenteert dan de uitkomsten van deze meerdaagse live-tentoonstelling en de reacties van het publiek. Tijdens het eindevent kondigt het Talenteam ook meteen de Zeeuwse Vernieuwers Challenge aan. Dit is een open prijsvraag naar innovatieve samenwerkingsprojecten voor de Zeeuwse binnensteden.

 

Over REACT-EU

Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie extra middelen beschikbaar voor een versneld economisch herstel van regio’s na de coronacrisis. Creative City Boost is een van de dertien Zeeuwse projecten die mogelijk gemaakt worden vanuit dit programma. Het project ontvangt € 625.000 van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Rijk; de Provincie betaalt de andere helft (inclusief cofinanciering CBK Zeeland).