Nieuws

Een aantal sectoren heeft signalen afgegeven dat er knelpunten dreigen te ontstaan rondom de huisvesting van de tijdelijke (al dan niet buitenlandse) werknemers, vanwege de corona maatregelen. De provincie heeft een aanjager aangesteld om snel tot een gezamenlijke aanpak voor de huisvestingsproblematiek te komen. Om inzicht te krijgen in de problematiek konden werkgevers een enquête invullen. 

Zeeuwse bedrijven maken veelvuldig gebruik van tijdelijke, vaak buitenlandse werknemers. Het is belangrijk dat deze mensen goed gehuisvest worden. Nu we te maken hebben met het Coronavirus is dat extra belangrijk. Om besmettingen te voorkomen moeten werknemers anderhalve meter afstand kunnen bewaren, ook in hun slaapverblijf. Bij voorkeur krijgt iedere werknemer daarom een eigen slaapkamer. Twee personen per slaapkamer is ook mogelijk, als voldoende afstand bewaard kan worden.
 
De fruitsector en de vrijetijdseconomie hebben signalen afgegeven dat er knelpunten dreigen te ontstaan rondom de huisvesting van de tijdelijke (al dan niet buitenlandse) werknemers werkzaam in hun branche, met name tijdens het piekseizoen. Ook andere sectoren hebben mogelijk met knelpunten te maken.
 
De provincie heeft een aanjager aangesteld die inventariseert wat de aard en omvang van de problematiek is en betrokken partijen gaat helpen om snel tot een gezamenlijke, gedragen, en zoveel mogelijk uniforme aanpak voor de huisvestingsproblematiek van dit jaar te komen.

Doel van de enquête

Het is belangrijk om op zeer korte termijn inzicht te krijgen in de aard en omvang van de problematiek die nu of op korte termijn speelt. Via de leden van de sector- en brancheorganisaties willen we dit inzicht verkrijgen. Op basis van de resultaten van de enquête zullen we met betrokken partijen werken aan snel realiseerbare oplossingen.

De enquête is inmiddels gesloten. U kunt uw vragen of opmerkingen mailen naar flexwonen@zeeland.nl.