Nieuws

Het Fruitteeltmuseum in Kapelle krijgt een ‘buitenmuseum’ waardoor bezoekers de museumtuin beter kunnen beleven. De tuin gaat, nog meer dan nu, een boeiende beleving bieden van het unieke erfgoed van de fruitteelt in Zuid- Beveland. Ook laat het straks beter zien hoe dit levende erfgoed het platteland van deze streek vorm gaf.

De werkzaamheden voor het project ‘buitenmuseum’ bestaan uit het aanbrengen van slecht weer voorzieningen, een informatieve rondwandeling, zitgelegenheid, speelmogelijkheden voor kinderen en het verbeteren van de toegankelijkheid voor minder-validen. De tuin en het museum worden daarmee nog aantrekkelijker voor jong en oud.

Startschot

Stichting Musea de Bevelanden krijgt in totaal 65.000 euro aan subsidies voor het tuinproject. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat, wethouder Jon Herselman van Kapelle en wethouder Marga van de Plasse van Borsele staken allemaal een spa in de grond op de startbijeenkomst 13 november 2019.

Nog veel subsidie beschikbaar

Het werk moet voor Pasen 2020 klaar zijn. Het project is mogelijk gemaakt door Europese subsidie (uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), subsidies van de gemeenten Kapelle en Borsele, bijdragen van het VSB-Fonds en de Stichting Vrienden van het Fruitteeltmuseum en de tomeloze inzet van de medewerkers en de vele vrijwilligers. Er is nog veel subsidie beschikbaar vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER. Kijk voor meer informatie of om subsidie aan te vragen op https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3.

jo-annes de batjon herselmanmarga vd plasse