Feestelijke lancering ArbeidsmarktInZicht Zeeland

7 juli 2022
|
Nieuws
De werkgroep van ArbeidsmarktInZicht Zeeland

Donderdag 7 juli vond de feestelijke lancering plaats van ArbeidsmarktInZicht Zeeland. Na een korte rondleiding door het platform lanceerden gedeputeerde Jo-Annes de Bat en wethouder André van der Reest van centrumgemeente Goes, namens Arbeidsmarktregio Zeeland dit nieuwe platform met arbeidsmarktinformatie voor Zeeland. Na dit officiële moment was er een workshop met een demonstratie van de mogelijkheden voor de toekomstige gebruikers.

ArbeidsmarktInZicht Zeeland

Het online platform biedt een compleet overzicht van de Zeeuwse arbeidsmarkt en ontwikkelingen binnen de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs, economie en skills. Deze gegevens helpen bij het analyseren en succesvol aanpakken van lokale en regionale arbeidsmarktvraagstukken.

“De markt is al jaren krap, de personeelstekorten in sommige sectoren zijn zorgelijk en aan de andere kant komen bepaalde groepen werkzoekenden moeilijk aan het werk”, zegt Van der Reest. Het platform kan een oplossing bieden. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “Hoe meer grip en inzicht we hebben op de knelpunten binnen de Zeeuwse arbeidsmarkt hoe gerichter we acties kunnen inzetten om bedrijven te helpen in hun zoektocht naar personeel.” Daarbij is het van belang dat zoveel mogelijk partijen ArbeidsmarktInZicht weten te vinden, maar vooral ook goed weten te gebruiken. Zodat alle Zeeuwse organisaties de gegevens kunnen gebruiken en hun plannen en activiteiten hierop kunnen baseren.

ArbeidsmarktInZicht Zeeland in het kort

  • Alle Zeeuwse arbeidsmarktinformatie op één plek;
  • Data uit tien bronnen zoals CBS, UWV en Zeeuwse gemeenten;
  • Inzoomen op knelpunten in specifieke sectoren;
  • Inzicht op gemeentelijk niveau in o.a. vacatures, aantal werkenden en werkloosheidspercentages;
  • Benchmark en vergelijken met andere gemeenten en regio’s.