Formatiebesprekingen met vier partijen

19 april 2019
|
Nieuws
Zeeuwse vlag wapperend op het Abdijplein

Een coalitie van CDA, SGP, VVD en PvdA: dat is het doel van CDA-lijsttrekker Jo-Annes de Bat. Dit maakte hij vrijdag 19 april 2019 bekend na afloop van de presentatie van het advies van preformateur Ad Schenk. Na de paasdagen beginnen dan de formatiebesprekingen.

Schenk sprak de afgelopen week met vijf partijen. Naast genoemde partijen sprak hij ook met Forum voor Democratie (FVD). In zijn advies concludeert Schenk, voormalig wethouder in Borsele, dat er uiteraard verschillen zijn tussen alle partijen maar dat die met FVD groter en vooral fundamenteler zijn, niet alleen op onderdelen inhoudelijk maar vooral ook wat betreft de visie op de invulling van de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Naast verschillen op het gebied van klimaat en energie, heeft de FVD ook een wezenlijk andere kijk op de rol van het provinciebestuur en heeft het op veel onderwerpen nog geen standpunt geformuleerd. Dat zijn voor preformateur Schenk de belangrijkste redenen te concluderen dat een coalitie met vijf partijen weliswaar niet onmogelijk is maar wel ‘een langdurig en complex traject zal vergen waarin ik serieuze afbreukrisico’s zie voor alle partijen’.  

Daarom adviseert hij De Bat de formatiebesprekingen voort te zetten met CDA, SGP, VVD en PvdA. De Bat zal, als vertegenwoordiger van de grootste partij, zelf optreden als formateur. Het paasweekend neemt hij om zichzelf en alle partijen de gelegenheid te geven het advies van Schenk grondig te bestuderen. Na de paasdagen beginnen de formatiebesprekingen dan echt.