Formele aandelenoverdracht Evides

8 december 2021
|
Persbericht
Ondertekening overdracht aandelen Evides

Vandaag, woensdag 8 december 2021, vond de formele aandelenoverdracht van de aandelen Evides plaats, onderdeel van het pakket Wind in de Zeilen. Met deze aandelentransactie is waterbedrijf Evides nu officieel in publieke handen en kunnen de aandeelhouders rekenen op een structurele dividendopbrengst.

Donderdag 18 november 2021 (zie foto) werd tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering (AvA) van PZEM NV besloten dat de aandeelhouders van PZEM het belang in het waterbedrijf Evides NV. zullen overnemen van PZEM. Aansluitend hieraan vond de eerste aandeelhoudersvergadering Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua B.V. (‘GBE Aqua’) plaats.

De aandelen Evides worden overgenomen tegen een marktconforme waardering van 367 miljoen euro. Tijdens de AvA GBE Aqua gaven de aandeelhouders toestemming gegeven aan de directeur van GBE Aqua, dhr. Bob van der Kamp, voor het ondertekenen van de benodigde documenten voor de aandelentransactie. Deze transactie vormt een bijzondere mijlpaal in het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ en voor de Zeeuwse overheden die deelnemen in GBE Aqua.

GBE Aqua

GBE Aqua is speciaal opgericht om de aandelen van Evides te kopen van PZEM. De Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, en de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Goeree-Overflakkee verenigen zich in deze besloten vennootschap. Dit is op dezelfde wijze vormgegeven als de Zuid-Hollandse gemeenten die de andere aandeelhouders zijn van Evides.

Gedeputeerde Dick van der Velde: "Vandaag is weer een mooie en ook laatste stap in dit proces gezet, dat mogelijk werd met hulp van het Rijk. Het zorgt ervoor dat álle Zeeuwse gemeenten enerzijds in directe financiële zin kunnen meeprofiteren van het compensatiepakket en anderzijds is drinkwater ook in deze regio volledig in publieke handen. Daarmee is vandaag weer een onderdeel uit het pakket Wind in de Zeilen afgerond."

Wind in de Zeilen

Het Rijk, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland werken gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’. Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied.