Forse omzetverliezen voor Zeeuwse detailhandel

18 juni 2020
|
Nieuws
Jo-Annes de Bat en Diana Korteweg Maris in gesprek in de Abdijstudio

Ondernemers in de Zeeuwse binnensteden zien omzetverliezen van 36 tot 56%. Dat blijkt uit onderzoek van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme naar de impact van corona op de detailhandel en horeca.

Zo’n 295 ondernemers uit de 8 Zeeuwse steden vulden de enquête in. In de analyse wordt onderscheid gemaakt tussen Sluis en de overige Zeeuwse steden (Goes, Hulst, Middelburg, Terneuzen, Tholen, Vlissingen, Zierikzee). Dat komt door de omvang van de respons uit Sluis en vanwege het feit dat de uitkomsten voor Sluis afwijken voor wat betreft omzetverlies, seizoensverloop omzet en herkomst omzet.

Omzetverliezen

Uit de resultaten blijkt dat de respondenten een fors omzetverlies hebben en
verwachten in de periode maart t/m augustus 2020: -56% in Sluis en -36% in de
overige Zeeuwse steden. Dit correspondeert met een omzetverlies van € 59 miljoen
voor alle ondernemers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen.
Kijkend naar de herkomst van de omzet is zichtbaar dat in Sluis 90% van de omzet van
buiten Zeeland komt, voor de overige Zeeuwse steden is dit 46%.

Terugkijken livestream

De uitkomsten van de enquête zijn donderdag 18 juni via een livestream toegelicht door het Kenniscentrum kusttoerisme. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat ging in gesprek over de uitkomsten met Diana Korteweg Maris, één van de onderzoekers en Frank de Puijt, een ondernemer uit Sluis die de enquête heeft ingevuld. Kijk hier de livestream terug.

Over het onderzoek

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme deed onderzoek op verzoek van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten en in samenwerking met ondernemersverenigingen, VNO-NCW, InRetail en Koninklijk Horeca Nederland. Doel van het onderzoek is het in beeld brengen van het omzetverlies in de detailhandel en horeca in de genoemde Zeeuwse steden alsmede de mate waarin het huidige steunpakket van de overheid toereikend is in relatie tot de kostenstructuur van deze sectoren.

Respons

De respons is ongelijkmatig gespreid over de verschillende steden en deelsectoren. Daarom zijn de resultaten niet representatief voor alle vestigingen in de Zeeuwse steden en is het niet mogelijk om de resultaten te extrapoleren naar het totaal. Desondanks laten de resultaten zien hoe groot de gevolgen van de crisis voor hun bedrijfsvoering zijn.

Reduceren kosten

Tweederde van de deelnemende ondernemers hebben gedurende de coronacrisis
kosten kunnen reduceren. Een bijzondere kostenpost in de detailhandel betreft seizoensgebonden voorraad. Respondenten beschouwen gemiddeld 63% van deze voorraad als niet verkoopbaar of moet tegen een significant lagere marge worden verkocht. Hiermee gaan bedragen gepaard die oplopen tot vele tienduizenden en in een aantal gevallen zelfs honderdduizenden euro’s.

1,5 meter samenleving

De richtlijnen van de 1,5 meter samenleving stellen alle ondernemers voor grote uitdagingen. 43% van de horeca-ondernemers in dit onderzoek ziet weinig tot geen
overlevingskansen. Daarnaast zegt 20% van de deelnemende winkeliers en een kwart van overige respondenten (waarschijnlijk) niet te kunnen voortbestaan in een 1,5
metersamenleving.

Het volledige rapport is te lezen op www.zeeland.nl. Lees ook meer over het rapport en het interview met burgemeester Marga Vermue en wethouder Jack Werkman van Sluis over het onderzoek in de coronamonitor.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl