Nieuws

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de afgelopen bestuursperiode geëvalueerd. Een greep uit de zaken waarvoor het college zich de afgelopen vier jaar heeft ingespannen is te lezen in het magazine met de titel 'Gebundeld'.

In het magazine 'Gebundeld' wordt ook aan derden gevraagd hoe zij terug blikken op de afgelopen periode. Zo is er een interview gehouden met Jan-Peter Balkenende, Diederik Samsom en een aantal Zeeuwse jongeren. Verder is door Provinciale Staten teruggeblikt op de afgelopen bestuursperiode. Ook kijkt een aantal externe partijen terug op inhoudelijke dossiers. Tot slot is de lokale media gevraagd een column te schrijven en er is een cartoon getekend.