Persbericht

Na de Watersnoodramp van 1953 kwamen verschillende landen in actie. Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk schonken bouwpakketten om dakloos geraakte gezinnen een nieuw thuis te bieden. Deze karakteristieke geschenkwoningen zijn 68 jaar later nog steeds stille getuigen van de geweldige internationale steun. De provincies Zeeland en Zuid-Holland hebben de woningen in kaart gebracht. De provincies willen hiermee bijdragen aan de instandhouding van deze unieke woningen.

In opdracht van Zeeland en Zuid-Holland heeft de stichting Dorp, Stad en Land een inventarisatie gemaakt van de houten geschenkwoningen. Die laat zien dat er na de Watersnoodramp 860 woningen geschonken werden aan Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. De meeste woningen gingen naar Zeeland, waar de schade het grootst was. Van de 661 woningen in Zuid-Holland en Zeeland bestaan er nog 540.

Alle nog bestaande geschenkwoningen zijn inmiddels online te zien in de Kaart Cultuurhistorie Zeeland (kaartlaag 'Watersnoodramp') en de Cultuurhistorische Atlas Zuid-Holland (kaart 3a; e. Geschenkwoningen). Ook de digitale publicatie ‘Geschenkwoningen Watersnoodramp 1953 in kaart en beeld’ geeft een overzicht van de resultaten van de inventarisatie.

Verhaal van de Ramp

Gedeputeerde Anita Pijpelink vindt de geschenkwoningen een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. “De houten huizen maken het verhaal van de Watersnoodramp letterlijk zichtbaar. Ze laten zien hoe de wereld ons te hulp kwam na die ingrijpende gebeurtenis. Dat verhaal moeten we blijven vertellen. Daarom zijn we zuinig op dit cultureel erfgoed en willen we het ook voor volgende generaties behouden.”  

Bescherming

Op dit moment hebben de Zeeuwse geschenkwoningen geen beschermde status. Het is aan gemeenten en andere belanghebbenden om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed. Zo kunnen zij de inventarisatiegegevens gebruiken bij eventuele bescherming van deze karakteristieke woningen als beeldbepalend pand, gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl