Nieuws

Meer mensen die Zeeland kiezen als plek om te wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren, een sterker imago dat daaraan bijdraagt en een zelfstandige organisatie die zich daarmee bezig gaat houden. Dat is het doel van de concept Marketingstrategie Zeeland die bovenstaande moet gaan verwezenlijken.

Het imago van Zeeland moet worden bijgesteld en dat vergt een gezamenlijke Zeeuwse aanpak. In Zeeland is het uitstekend wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren. Maar buiten Zeeland weet lang niet iedereen dat. Ook staat Zeeland voor grote uitdagingen als het gaat om het vinden van personeel. Want er is veel werk, en tegelijkertijd hebben bedrijven en organisaties in de zorg moeite om aan voldoende en goed opgeleid personeel te komen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is een nieuwe organisatie nodig die een aantrekkelijk, volledig en consistent beeld kan schetsen van Zeeland voor alle relevante doelgroepen.

Concept Marketingstrategie Zeeland

Onderdeel van de strategie is daarom de vorming van een privaat-publiek-private samenwerking in de Zeeland Marketingorganisatie, die zich gaat richten op de verbetering van het imago en de (her)positionering van Zeeland. Hiervan maakt ook het  centrale, digitale platform www.zeeland.com deel uit, inclusief digitale campagnes voor zowel versterking van het imago als voor concrete doelen, zoals werving van arbeidskrachten. De Zeeland Marketingorganisatie richt zich op versterking van de aantrekkingskracht van Zeeland en legt de dwarsverbanden tussen wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “Een goed en consistent beeld van Zeeland voor alle relevante doelgroepen is van groot belang om mensen van elders te bewegen naar Zeeland te komen om te wonen, werken of studeren. Met één strategie en één uitvoeringsorganisatie kunnen we daar straks voortvarend en efficiënt mee aan de slag.”

Monica Roose- van Duijn, directeur-bestuurder ViaZorg: “Binnen het vraagstuk ‘vestigen en arbeidsmarkt’ heeft krachtenbundeling bewezen efficiënt, effectief te zijn en het verbindt  partijen in het behalen van gemeenschappelijke doelstellingen. De succesvolle pilot van brancheorganisatie Viazorg, de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) en de provincie Zeeland heeft bewezen dat het loont met meerdere werkgevers en (en doelgroepen) campagne te voeren: ‘Zeeland staat op de kaart’. De zorgsector staat open voor een nieuwe samenwerkingsvorm en gezamenlijke marketingstrategie.”

Erik van Oosten, VNO/NCW: “Gezamenlijke Zeeuwse marketingaanpak versterkt de aantrekkingskracht van Zeeland voor nieuwe werknemers en nieuwe talenten om zich te komen vestigen. Het moment is nu om met Zeeuwse partijen zoals gemeenten, provincie en bedrijven de strategie te ontwikkelen en langjarig te zorgen voor uitvoering van campagnes en programma’s.”

Jerry Troy, Toeristisch Ondernemend Zeeland: "De vitale toeristische sector is van groot belang voor Zeeland. Toeristische ondernemers ondersteunen de gezamenlijke uitgangspunten volledig en zijn blij met de inspanningen van de Provincie in de overgang naar de centrale Zeeland Marketingorganisatie. Een oproep voor de meerjarige en wendbare organisatie voor de versterking van het imago van Zeeland, met een duidelijke plek voor het toerisme."

Consultatie

Betrokken partijen hebben met elkaar afgesproken dat ze de concept Marketingstrategie Zeeland in de eerste maanden van 2021 voorleggen ter consultatie aan alle relevante Zeeuwse partners. Hun inbreng zal door de werk- en stuurgroep Zeeland Marketing zorgvuldig worden gewogen en van een advies worden voorzien. De definitieve Marketingstrategie Zeeland wordt ter besluitvorming in het voorjaar voorgelegd aan de beoogde partnerorganisaties. Bij voldoende draagvlak en commitment zal in juli het startschot worden gegeven voor de uitvoeringsfase van de Zeeland Marketingorganisatie.

De concept Marketingstrategie Zeeland is vandaag besproken in de Provinciale Staten commissie Strategische Opgaven. De concept Marketingstrategie Zeeland wordt op 5 februari 2021 besproken in Provinciale Staten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op het nieuwe digitale platform www.zeeland.com. Dit platform, een doorontwikkeling van de in 2018 door de Provincie Zeeland gelanceerde website zeelandlandinzee.nl, bevat naast alle informatie over leven, werken en studeren in Zeeland nu ook de toeristische informatie van de VVV. Op zeeland.com kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de marketing strategie in organisatie.

Zie ook de animatie die is gemaakt over de Zeeland Marketingorganisatie.