Nieuws

De Provincie beheert ongeveer 50.000 are ofwel 575 kilometer aan wegberm. Dit vergt natuurlijk onderhoud. Daarom laat de Provincie drie keer per jaar de bermen maaien. Het maaien is nodig zodat u als weggebruiker goed zicht blijft houden op de weg. Wel zo veilig.

De eerste maaibeurt van de wegbermen is 6 mei 2019 begonnen. In mei, juli en september maaien we alle provinciale wegbermen in heel Zeeland. Onder andere langs het Kanaal door Walcheren, op parallelwegen, fietspaden en kruispunten. Ook worden alle particuliere uitwegen van en naar een woning meegenomen in het kruispuntmaaien. Er wordt zoveel mogelijk buiten de spits gemaaid.

Verkeersveiligheid

In mei en juli worden jaarlijks stroken van 1.50 meter gemaaid langs de wegen voor de verkeersveiligheid. Kruispunten en gevaarlijke bochten worden zelfs helemaal gemaaid. Dit duurt ongeveer twee weken per ronde. In het najaar wordt de hele berm gemaaid, inclusief de zijkanten van sloten en de taluds. Het gaat dan om 196 kilometer aan sloten. Als er distels in de bermen groeien, dan verwijdert de Provincie die.

Enige hinder

Omdat het maaien vanaf de weg wordt gedaan, kunt u hier enige hinder van ondervinden. Vaak is er een snelheidsbeperking op het weggedeelte. Fietsers moeten soms oversteken naar de andere kant van de weg.