Grenspaal bij het Hedwige-Prosperproject teruggeplaatst

23 september 2022
|
Nieuws
grenspaal Hedwige teruggeplaatst

De Commissaris van de Koning van de Provincie Zeeland, Han Polman, en de gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, hebben vandaag in bijzijn van de burgemeesters van Hulst en Beveren grenspaal 269A onthuld.

Voor de uitvoering van het Hedwige-Prosperproject werd deze grenspaal, die eerst op de Scheldedijk stond, in 2020 weggehaald. De grenspaal heeft nu een plekje gekregen op de nieuwe zeedijk.

Het Hedwige-Prosperproject is onderdeel van het Natuurpakket Westerschelde aan de Nederlandse zijde en van het Sigmaplan aan de Vlaamse zijde. In dit grensgebied trekken beide landen samen op om de waardevolle getijdennatuur te herstellen en ontwikkelen. Volgens de huidige planning van het project komen eb en vloed hier volgende maand weer terug en ontstaat langzaam een natuurgebied met slikken en schorren. Inmiddels zijn de polders al ver omgevormd. Zo is een nieuwe zeedijk aangelegd, zijn geulen gegraven, vogelbroedeilanden ingericht, worden de Scheldedijk en Sieperdadijk gefaseerd afgegraven en zijn de contouren van de Panoramaheuvel al zichtbaar.

Symbolisch moment

Voor de inrichting van het gebied is de grenspaal op de Scheldedijk twee jaar geleden weggehaald. Han Polman en Carina Van Cauter onthulden vandaag met het wegtrekken van een vlag de grenspaal die op een nieuwe plek staat. De zorg voor grenspalen is een officiële taak van de gouverneur en de commissaris. Het symbolische moment is geen geografische wijziging van de landsgrenzen. Sterker nog, in dit gebied kent samenwerking geen grenzen. Elf Vlaamse en Nederlandse partners werken hier samen met streekholders aan de ontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe. Hiermee krijgt de streek een economische en ecologische impuls.

Grenspark

De basis voor het samenwerkingsverband tussen de elf partners is de identiteit van het grenspark: landbouw, natuur en haven. Die elementen komen hier samen. Niet naast elkaar, maar in harmonie met elkaar. Nergens ter wereld is deze combinatie zo nadrukkelijk aanwezig als in deze bocht van de Schelde. Met uiteenlopende projecten werken de partners samen met de streek aan thema’s als leefbaarheid, , duurzame landbouw, mobiliteit, recreatie en . Bijvoorbeeld door onthaalpoorten en wandelroutes op te zetten, alsook door de ontwikkeling van nieuwe zilte natuur, landbouw en belevingspunten.