Persbericht

De Provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten en het Oranje Fonds stellen opnieuw geld beschikbaar voor het Zeeuws Heldenfonds. Inwoners en organisaties met initiatieven die Zeeland sociaal en leefbaar houden, kunnen tot eind volgend jaar weer aanvragen indienen. 

Het Oranje Fonds heeft samen met de Provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten in 2018 een samenwerkingsfonds ingericht om projecten in Zeeland te steunen. Het fonds geeft Zeeuwse sociale initiatieven een steuntje in de rug met als doel Zeeuwen te stimuleren om samen actief te zijn en dingen te doen voor hun dorp of stad. Het opknappen van ontmoetingsplekken, projecten voor mantelzorgers, initiatieven rondom toeleiding naar onderwijs en werk, zijn voorbeelden van projecten die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage vanuit het Zeeuws Heldenfonds.

De afgelopen paar jaar hebben 37 initiatieven een toekenning gekregen. Provincie Zeeland stelt voor de komende jaren een bedrag van 75.000 euro beschikbaar, alle Zeeuwse gemeenten leveren samen een bijdrage van 50.000 euro en het Oranje Fonds zal minimaal de totale inbreng verdubbelen. Kijk voor meer informatie op https://www.oranjefonds.nl/zeeuws-heldenfonds.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl