Honderd EC-meters voor Scalda

7 maart 2023
|
Persbericht
Een kaart waarop meetgegevens staan van het meten van zout in de bodem.

Om meer inzicht te krijgen in de zoet-zoutverdeling van het oppervlaktewater, heeft Provincie Zeeland honderd EC-meters in bruikleen gegeven aan de groene opleidingen van Scalda. Met deze meters brengen studenten van de opleiding teelt de hoeveelheid zout in het oppervlaktewater in kaart. EC staat voor elektrische geleidbaarheid: hoe hoger de EC-waarde, hoe meer zout er in het water zit.

Het weer wordt extremer, ook in Zeeland. Perioden van droogte komen steeds vaker voor; afgewisseld met hevige neerslag. Hierdoor staat de beschikbaarheid van zoet water onder druk. Tijdens periodes van droogte ontstaat bovendien vaak verzilting van het oppervlaktewater, waardoor dit water niet meer gebruikt kan worden voor landbouw. In een provincie waar zoet water schaars is, is het belangrijk dat jonge agrariërs zich bewust zijn van het Zeeuwse watersysteem. Waar is het water zoet, brak of zout? Dat brengen de studenten nu in kaart.

De Nitraat App, die ook gebruikt wordt om de metingen te doen, toont alle meetgegevens op een kaart van Zeeland. Deltares en Provincie Zeeland hebben deze app samen ontwikkeld. Verder zijn de metingen ook online te bekijken. De metingen worden vervolgens geanalyseerd in samenwerking met studenten van de HZ University of Applied Sciences (HZ) en het Lectoraat Data Science.

Door de samenwerking met Scalda en HZ verzamelt de Provincie nog meer kennis over het Zeeuwse waternet. Agrariërs en beleidsmakers krijgen hiermee meer zicht op mogelijke maatregelen die ervoor zorgen dat zoet water beschikbaar is op momenten dat het hard nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van zoet slootwater of het plaatsen van stuwen op plekken waar zout en zoet water bij elkaar komt. Tegelijkertijd worden studenten zich bewust van de problematiek die in Zeeland speelt.

Eerder al ontvingen agrariërs een EC-meter, waarmee ze het zoutgehalte van oppervlaktewater op het erf en in de sloten kunnen meten. De resultaten van deze metingen zijn te zien op de website van de Provincie en van Deltares (zorg dat je in het uitklapmenu rechts de waarde 'EC' selecteert).