Hoorzitting op 12 juli 2022

24 juni 2022
|
Nieuws
Voorzittershamer op tafel

Op 12 juli 2022 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de Provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Aan de orde komt de volgende zaak:

  • Om 15:30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2022 inzake de afwijzing van een handhavingsverzoek.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl.